Ennakkotietoa Stockmannin vuoden 2017 liikevaihdosta ja liikevoitosta

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 11.1.2018 klo 16.30 EET

Alustavien taloudellisten tietojen mukaan Stockmann-konsernin liikevaihto oli noin 315 miljoonaa euroa vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisen liiketoiminnan* liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Lindexin liikevaihto vertailukelpoisissa myymälöissä laski 1 prosentin vuosineljänneksen aikana. Stockmann Retailin vertailukelpoinen liikevaihto oli vuosineljänneksellä edellisvuoden tasolla. Konsernin koko vuoden 2017 liikevaihto oli noin 1 056 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto laski 1 prosentin.

Stockmann-konsernin vuoden 2017 liikevoitto ei tule saavuttamaan 26.9.2017 julkaistua tulosennustetta. Alustavien tietojen mukaan jatkuvien toimintojen vuoden 2017 oikaistu liikevoitto on noin 12 miljoonaa euroa (2016: 30,9 miljoonaa euroa).

Lindexin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan noin 13 miljoonaa euroa (2016: 54,9 miljoonaa euroa), mikä on merkittävästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lindexin suhteellinen myyntikate on pysynyt alhaisella tasolla, ja kannattavuuden parantamisohjelman tuomat kustannussäästöt saavutetaan vasta vuonna 2018. Sekä Stockmann Retail- että Real Estate -liiketoimintayksiköt parantavat vuoden 2017 liiketuloksiaan verrattuna edelliseen vuoteen. Myös Stockmannin liiketoiminnan kustannukset olivat tavoitetasoa korkeammat neljännellä vuosineljänneksellä.

Luvut perustuvat jatkuvien toimintojen tilintarkastamattomiin alustaviin taloudellisiin tietoihin.

Aiempi tulosennuste vuodelle 2017 (julkaistu 26.9.2017):
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan Lindexin heikomman myynninkehityksen sekä myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai hieman heikompi kuin vuonna 2016.

Stockmann julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 14.2.2018.

*Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto viittaa liikevaihtoon ilman myytyjä ja suljettuja yksiköitä, joita ovat Stockmann Herkku Suomessa, Hobby Hall, Oulun tavaratalo ja Lindex-myymälät Venäjällä.

Lisätietoja:
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen