Stockmannin 250 miljoonan euron joukkovelkakirjoja koskeva listalleottoesite saatavilla

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 21.12.2017 klo 14.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") tiedotti 29.11.2017 päätöksestään laskea liikkeeseen 250 miljoonan euron nimellisarvosta vakuudellisia senior-statuksellisia joukkovelkakirjoja ("Joukkovelkakirjat"). Joukkovelkakirjat erääntyvät 11.1.2022 ja niille maksetaan kiinteää 4,75 prosentin vuotuista korkoa.

Finanssivalvonta on 20.12.2017 hyväksynyt Joukkovelkakirjoja koskevan englanninkielisen listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta http://www.stockmanngroup.com/fi/joukkovelkakirja2017. Listalleottoesitteen sisältämä tiivistelmä on käännetty suomeksi ja ruotsiksi.

Stockmann on hakenut Joukkovelkakirjojen listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Joukkovelkakirjoilla odotetaan alkavan arviolta 22.12.2017 kaupankäyntitunnuksella "STCJ047522". Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta kertyvät varat on käytetty olemassa olevien vuonna 2018 erääntyvien velkakirjojen ennenaikaiseen lunastukseen sekä muiden olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen.

Lisätietoja:
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com 

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Vastuuvapauslauseke
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Stockmannin arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään maassa.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä tiedote ja Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun liittyvä materiaali tai dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä olisi kyseisen maan asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen maan lain mukaisia toimia. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaisia materiaaleja tai dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Stockmannilla tai pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta kenenkään rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Stockmannin arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa mainituista arvopapereista ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla, ja mitään tällaisia arvopapereita ei tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä).

Takaisin listaukseen