Stockmann laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjat

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 29.11.2017 klo 19.30 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron nimellisarvosta vakuudellisia senior-statuksellisia joukkovelkakirjoja ("Joukkovelkakirjat"). Joukkovelkakirjat erääntyvät 11.1.2022 ja niille maksetaan kiinteää 4,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjat allokoitiin yhteensä 115 sijoittajalle.

Joukkovelkakirjat ovat osa Stockmannin pitkäaikaista rahoitusta, josta tiedotettiin 16.11.2017. Liikkeeseenlaskusta kertyvät varat käytetään olemassa olevien vuonna 2018 erääntyvien velkakirjojen ennenaikaiseen lunastukseen sekä muiden olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitukseen. Joukkovelkakirjoista saatavat varat, jotka ylittävät 200 miljoonaa euroa, vähentävät vastaavasti uuden lainasopimuksen alla nostettavien lainojen määrää.

”Olen tyytyväinen, että markkinoilla oli vahva kiinnostus Joukkovelkakirjoihin ja saimme menestyksekkäästi uudelleenrahoitettua konsernin pitkäaikaiset lainat. Tämä vahvistaa mahdollisuuksiamme toteuttaa strategiaamme. Etenemme suunnitellusti suunnanmuutoksessamme ja vuoden 2017 tulosennusteen saavuttamisessa. Esimerkiksi viimeisen 12 kuukauden aikana Stockmann Retailin liiketulos on kasvanut 36 miljoonalla eurolla, ja saimme lupaavan aloituksen joulukauppaan hienolla Black Friday -myynnillä viime viikonloppuna. Toimenpiteet Lindexin mallistojen ja kannattavuuden parantamiseksi etenevät myös hyvin”, sanoo toimitusjohtaja Lauri Veijalainen.

Stockmann tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjojen listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ) ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja yhdessä DNB Bank ASA:n, Svenska Handelsbanken (AB) publ:n ja Swedbank AB (publ):n kanssa pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com 

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Vastuuvapauslauseke
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Stockmannin arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään maassa.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä tiedote ja Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun liittyvä materiaali tai dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä olisi kyseisen maan asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen maan lain mukaisia toimia. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaisia materiaaleja tai dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Stockmannilla tai pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta kenenkään rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Stockmannin arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa mainituista arvopapereista ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla, ja mitään tällaisia arvopapereita ei tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä). 

Takaisin listaukseen