Stockmann jatkaa palo- ja rakennusturvallisuuden edistämistä Bangladeshissa

Stockmann on allekirjoittanut siirtymäsopimuksen, jolla se sitoutuu jatkamaan kestävän ja turvallisen vaateteollisuuden kehittämistä Bangladeshissa alkuperäisen Bangladeshin paloturvallisuus- ja rakennusalan sopimuksen päättyessä toukokuussa 2018.

Siirtymäsopimuksen tarkoitus on saattaa loppuun Accord-tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaaminen ja siirtää vastuu kestävän ja turvallisen vaateteollisuuden kehittämisestä kansalliselle sääntelyelimelle toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Accord-tarkastusten piiriin kuuluu yhteensä yli 1 600 tehdasta Bangladeshissa. Joulukuun 2017 alussa yhteensä 81 prosenttia tarkastuksissa havaituista puutteista oli korjattu. Stockmann-konsernin käyttämissä 36 tehtaassa 89 prosenttia vaadittavista korjauksista oli tehty.

Bangladesh on Stockmann-konsernin tärkeä tuotantomaa erityisesti Lindexin tuotteiden osalta. Vuonna 2016 37 prosenttia Stockmann-konsernin omien tuotemerkkien tuotteista valmistettiin Bangladeshissa. Stockmannilla on Bangladeshissa paikallinen ostokonttori, jossa työskentelevä henkilöstö on päivittäisessä yhteydessä tuotantoyksiköihin sekä kehittää työskentelyoloja ja tunnistaa riskejä.

Stockmann liittyi toukokuussa 2013 Suomen ensimmäisenä yrityksenä palo- ja rakennusturvallisuuden sopimukseen (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Sopimuksen tavoitteena on kehittää tekstiiliteollisuuden työntekijöiden turvallisia työoloja esimerkiksi riippumattomien turvallisuustarkastusten ja tehdasrakennusten korjaamisen avulla. Sopimus on tehty kansainvälisten ammattiliittojen kattojärjestöjen IndustryALLin ja UNI Global Unionin aloitteesta.

Lue lisää aiheesta aikaisemmasta tiedotteestamme.

Lisätietoja:
Johanna Stenbäck, yhteiskuntavastuupäällikkö, puh. 046 876 1529

Takaisin listaukseen