Stockmann tiedottaa vuonna 2018 erääntyvien joukkovelkakirjojen onnistuneesta suostumusten hakumenettelystä

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 29.11.2017 Klo 10.00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Stockmann Oyj Abp (”Liikkeeseenlaskija” tai ”Stockmann”) on saattanut onnistuneesti loppuun suostumusten hakumenettelyn (”Suostumusten hakumenettely”) kaikilta sen ulkona olevien vuonna 2018 erääntyvien 150 miljoonan euron 3,375 prosentin joukkovelkakirjojen (ISIN: FI4000051057) (”Joukkovelkakirjat”) haltijoilta (”Joukkovelkakirjanhaltijat”) koskien tiettyjen muutosten hyväksymistä (”Ehdotus”) Joukkovelkakirjojen ehtoihin mahdollistaakseen Joukkovelkakirjojen ennenaikaisen lunastuksen (”Ennenaikainen lunastus”).

Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin 16.11.2017 päivätyssä englanninkielisessä Consent Solicitation Memorandum -muistiossa (“Muistio”).

Suostumusten hakumenettelyn yhteydessä pidetty Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous (”Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous”) järjestettiin 28.11.2017 klo 9.00. Ehdotus hyväksyttiin Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksessa.

Liikkeeseenlaskija odottaa, että Joukkovelkakirjanhaltijoille ilmoitetaan Lunastushinnasta (Redemption Price) sekä Ennenaikaisen lunastuksen selvityspäivästä (Early Redemption Settlement Date) erillisellä pörssitiedotteella.

Lisäksi ja ehdollisena Ennenaikaisen lunastuksen toteutumiselle Joukkovelkakirjoille, joiden osalta on toimitettu pätevä Äänestyslomake (Voting Instruction) Ehdotuksen puolesta ennen klo 16.00 24.11.2017, maksetaan palkkio, jonka määrä on 0,20 prosenttia siitä Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu. Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjanhaltijoille viimeistään 10 päivää Ennenaikaisen lunastuksen selvityspäivän jälkeen.

Saadaksenne Muistion tai Suostumusten hakumenettelyyn liittyvissä kysymyksissä pyydämme teitä olemaan yhteydessä keneen tahansa Solisitaatioagenteista (Solicitation Agents).

Solisitaatioagentit:
Danske Bank A/S
Puh.: 010 513 8794 / sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige
Puh.: +45 6161 2996 / sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

OP Yrityspankki Oyj
Puh.: 010 252 1668 / sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Tabulaatioagentti (Tabulation Agent):
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Sähköposti: is.operations.fi@nordea.com 

Maksuagentti (Paying Agent):
OP Yrityspankki Oyj
Sähköposti: yhtiotapahtumat@op.fi

Vastuuvapauslauseke
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Stockmannin arvopapereita.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä tiedote tai Suostumusten hakumenettelyyn liittyvä materiaali tai dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä olisi kyseisen maan asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen maan lain mukaisia toimia. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaisia materiaaleja tai dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Stockmannilla, Solisitaatioagenteilla, Tabulaatioagentilla tai Maksuagentilla tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta kenenkään rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Stockmannin arvopapereihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Muistion kanssa. Mikäli olette millään tavoin epävarma toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista neuvonantoa arvopaperivälittäjältänne, pankin yhteyshenkilöltänne, lakimieheltänne, kirjanpitäjältänne tai muulta itsenäiseltä asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajaltanne.

Lisätietoja:
Kai Laitinen, talousjohtaja (CFO), puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen