Verotuksen oikaisulautakunta kumosi pääosan Stockmannille määrätyistä lisäveroista vuosilta 2009–2011

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 3.10.2017 klo 9.30 EET

Verotuksen oikaisulautakunta on tehnyt päätöksen Stockmannin oikaisuvaatimuksesta, joka koski Verohallinnon yhtiölle määräämää lisäveroa vuosilta 2009–2011. Aiemman päätöksen mukaan, josta tiedotettiin 13.1.2016, Stockmann olisi joutunut maksamaan 10,3 miljoonaa euroa lisäveroa ja korkoja. Oikaisulautakunta kumosi 7,7 miljoonan euron osuuden Stockmannille määrätystä lisäverosta. Lisäveron määrä on näin ollen 2,6 miljoonaa euroa.

Päätökset liittyvät verotarkastukseen, jossa tutkittiin Stockmann-konsernin Suomen ja Venäjän väliseen siirtohinnoitteluun ja sisäiseen rahoitukseen liittyvien korkojen markkinaehtoisuutta vuosina 2009–2011. Stockmann piti Verohallinnon oikaisupäätöstä perusteettomana ja haki siihen oikaisua.

Lisävero kirjattiin kokonaisuudessaan tulokseen vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Stockmann palauttaa oikaisulautakunnan päätöksen mukaisesti 7,7 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen tuloslaskelmaansa. Valitusaika on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Ruotsissa Stockmannin lisäveroihin liittyvien päätösten käsittely on edelleen kesken.

Lisätietoja:
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen