Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 7.9.2017 klo 9.00 EET

Stockmannin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu Stockmannin osakasluetteloon 1.9.2017 rekisteröityjen neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2018.

Stockmannin neljä äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2017 olivat:

Osuus äänistä, %
1. Svenska litteratursällskapet i Finland 15,74
2. Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 15,14
Föreningen Konstsamfundet r.f. 13,23
KSF Media Holding Ab 1,91
3. HTT STC Holding Oy Ab 10,70
4. Niemistö Kari 9,43

Osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

Magnus Bargum, rahastonhoitaja, Svenska litteratursällskapet i Finland
Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab, edustaen HTT STC Holding Oy Ab:ta
Leena Niemistö
, hallitusammattilainen, edustaen Kari Niemistöä

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen toimii nimitystoimikunnan jäsenenä.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen