AMK-opiskelijat kehittivät nuorille suunnattuja palvelukonsepteja Stockmannille

Stockmann ja Laurea-ammattikorkeakoulu aloittivat yhteistyön vuonna 2016, kun AMK-opiskelijoille järjestettiin palvelumuotoilua käsitteleviä työpajoja. Tänä vuonna yhteistyö jatkui kokonaisella palveluinnovaatioiden opintojaksolla, jonka aiheena oli Stockmann.

Tammikuussa alkaneelle opintojaksollle osallistui reilut 30 opiskelijaa, joista muodostettiin 6 ryhmää. Ryhmät valitsivat mieleisensä kahdesta toimeksiannosta, joiden pohjalta suunniteltiin uusia palvelukonsepteja. Ensimmäinen toimeksianto liittyi kanta-asiakkuuteen. Opiskelijoiden tehtävänä oli miettiä, mitä Stockmannin kanta-asiakkuus tarkoittaa tulevaisuudessa ja mitä kanta-asiakasohjelmaan sisältyy. Toisena toimeksiantona opiskelijoilta odotettiin ideoita palvelu- ja ostokokemuksen kehittämiseen eli siihen, millaisia ovat tulevaisuuden tavaratalo ja verkkokauppa, mitä palveluja asiakkaille tarjotaan eri kanavissa ja miten asiakasuskollisuus muodostuu. Molemmissa toimeksiannoissa kohderyhmänä olivat 15-22 -vuotiaat nuoret ja nuoret perheet. 

”Toimeksiannot olivat aivan mahtavia! Pääsimme pohtimaan hienoja aiheita ja ihan oikeita käytännön asioita. Antoisinta oli ryhmätyö ja innovointi sekä se, että saimme kolkutella vähän omia rajoja ja miettiä myös tulevaisuutta. Maailmassa on tietysti hyvin paljon asioita jo keksitty ja jouduimme pohtimaan, ovatko ideamme uusia. Aina on kuitenkin mahdollisuus yhdistellä erilaisia ideoita ja kehittää siten jotain uutta”, liiketalouden opiskelija Sari Haapasaari kuvailee opintojakson antia.

Arviointikriteereinä uutuusarvo ja toteutettavuus

Alkuvuoden aikana opiskelijat keräsivät taustatietoja ja materiaalia, joiden perusteella ryhdyttiin rakentamaan uusia konsepteja. Osa ryhmistä kävi haastattelemassa Stockmannin asiantuntijoita esimerkiksi ostoissa. Toiset ryhmät puolestaan jalkautuivat asiakkaiden joukkoon kartoittaakseen heidän tarpeitaan. Lisäksi opiskelijat, Laurean lehtorit ja Stockmannin edustajat pitivät tiiviisti yhteyttä Laurean verkko-oppimisympäristössä, jonne myös loppuesitykset ja kirjalliset palautteet tallennettiin. Maanantaina 8. toukokuuta opiskelijat esittelivät ideansa Stockmannin toimitiloissa Pitäjänmäellä. Stockmannin edustajat kuuntelivat esitykset, esittivät lisäkysymyksiä ja arvioivat ideat niiden uutuusarvon, hyödyllisyyden ja toteutettavuuden perusteella.

”Ehdottomasti parasta oli se, että meille annettiin täysin vapaat kädet ja heti alussa sanottiin, että nyt saa rikkoa rajoja, kehittää uutta ja muokata vaikka koko kanta-asiakasjärjestelmä täysin uusiksi. Se antoi paljon mahdollisuuksia lähestyä tätä tehtävää. Ja esityksen jälkeen saadusta positiivisesta palautteesta tuli tietysti hyvä fiilis”, turvallisuusalan tradenomiksi opiskeleva Ilkka Silekoski toteaa.

Nuoret arvostavat monikanavaisuutta

Digitaalisten palvelujen ja monikanavaisuuden ajankohtaisuus näkyi opiskelijoiden kehittämissä ratkaisuissa. Monet ryhmät olivat suunnitelleet mobiilipalveluja, joissa korostuivat asiakkaiden yksilölliset tarpeet, kohdennettu markkinointiviestintä ja sijaintitiedon hyödyntäminen. Joukossa oli myös ideoita kivijalkakaupan kehittämiseen siten, että tuotteet ja palvelut houkuttelisivat enemmän nuoria asiakkaita.

"Opiskelijoiden kehittämät ratkaisut olivat virkistäviä, innovatiivisia ja ehdottomasti ajan hengen mukaisia. Digitaalisen palvelut ovat ehdottomasti kehityksen kärjessä, mutta oli ilahduttavaa kuulla, miten paljon nuoret haluavat asioida myös kivijalkakaupoissa. Kaikissa esityksissä tuli esille uusia näkökulmia ja viemmekin opiskelijoiden ideat eteenpäin Stockmannilla käynnissä oleville kehityshankkeille", Service Experience Manager Marika Kasurinen Stockmannilta lupaa.

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat Ilkka Silekoski ja Sari Haapasaari olivat tyytyväisiä opintojakson sisältöön, Stockmannin toimeksiantoihin ja saamaansa palautteeseen. 

 

Lue lisää viime keväänä järjestetyistä AMK-opiskelijoiden työpajoista

Takaisin listaukseen