Stockmannin tilinpäätös ja vuosiraportointi 2016 julkistettu

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätös ja toimintakertomus 2.3.2017 klo 12.00 EET

Stockmannin vuoden 2016 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu osana Stockmannin vuosiraportointia yhtiön kotisivuilla osoitteessa vuosi2016.stockmanngroup.com.

Stockmannin raportointikokonaisuuteen kuuluu neljä katsausta, jotka ovat:
- Vuosi 2016, joka sisältää liiketoiminta- ja vastuullisuustyön katsauksen
- Talouskatsaus, joka sisältää konsernin tilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
- Hallinnointikatsaus, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen
- Yhteiskuntavastuun katsaus, joka esittelee vastuullisuustyön tulokset Global Reporting Initiative (GRI) G4 -raportointiohjeiston mukaisesti

Katsaukset ovat saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.

Painettu liiketoimintakatsaus postitetaan Stockmannin jakelulistalla oleville tilaajille. Katsauksen voi myös tilata yhtiön kotisivujen kautta. Talouskatsaus ja hallinnointikatsaus ovat myös pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä.

Lisätietoja:
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann 2016 CG FIN.pdf
Stockmann Talouskatsaus 2016.pdf


Takaisin listaukseen