Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 17.1.2017 klo 8.00 EET

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 23.3.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenmäärän ehdotetaan olevan kahdeksan eli nykyinen määrä.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödell ja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Hallituksen jäsen Torborg Chetkovich on ilmoittanut että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti OTK, KTM Esa Lager samaksi toimikaudeksi. Esa Lager (s. 1959, Suomen kansalainen) on hallitusammattilainen ja toiminut aiemmin Outokumpu-konsernin johtotehtävissä, mm. toimitusjohtajan sijaisena ja talous- ja rahoitusjohtajana.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden säilyvän ennallaan.

Lisätietoja Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivulla www.stockmanngroup.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Magnus Bargum (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet i Finland) ja jäseninä Kaj-Gustaf Bergh (nimeäjänä Föreningen Konstsamfundet rf.), Ole Johansson (nimeäjänä HTT STC Holding Oy Ab), Leena Niemistö (nimeäjänä Kari Niemistö) sekä Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen