Hovioikeuden kanta Stockmannin lomautuksiin vuonna 2013

 

Helsingin hovioikeus on antanut 30.9.2016 tuomiot, jotka koskivat kahden Stockmannin työntekijän säästölomautuksia vuonna 2013.

Stockmann lomautti koko Suomen henkilökuntansa (noin 5 000 henkilöä) 12 työpäivän ajaksi vuonna 2013 kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Kaksi tavarataloissa työskentelevää henkilöä riitautti lomautuksen, koska lomautuksille ei heidän mukaansa ollut heidän osaltaan riittäviä perusteita.

Stockmannin näkemys oli, että lomautuksille oli taloudelliset perusteet eikä yhtiöltä voitu kohtuudella edellyttää noin 5 000 henkilön lyhyttä uudelleensijoittamista toisiin tehtäviin, esimerkiksi yhtiöstä pois lähteneiden henkilöiden tilalle. Uudelleensijoitusten selvittäminen ja lyhyiden työrupeamien järjestäminen näin suurelle määrälle henkilöitä olisi estänyt tarvittavien säästöjen syntymisen.

Helsingin käräjäoikeus katsoi aiemmin antamassaan päätöksessään Stockmannin toimineen asiassa oikein. Sen sijaan hovioikeuden mukaan Stockmannin olisi tullut selvittää kunkin lomautettavan osalta erikseen, olisiko henkilö ollut sijoitettavissa mahdollisen lomautuksen ajaksi toisiin tehtäviin. Siksi lomautuksille ei ollut hovioikeuden mukaan perusteita, ja Stockmannilla on velvollisuus korvata näiden henkilöiden ansionmenetys lomautuksen ajalta.

Hovioikeuden tuomiot eivät olleet yksimielisiä ja ne olivat muutoksia käräjäoikeuden päätöksiin. Stockmann tutustuu hovioikeuden tuomioihin perusteluineen ja harkitsee, jatkaako yhtiö asian käsittelyä hakemalla tuomioille valituslupaa.

Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Jukka Naulapää, puh. 09 121 3850

Takaisin listaukseen