Uuden Stockmannin rakentaminen etenee – yhtiö kiihdyttää tehostamistoimiaan ja nimittää uuden johtoryhmän

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 13.6.2016 klo 13.00 EET

Stockmannin uusi strateginen suunta vahvistettiin loppuvuodesta 2014, josta lähtien yhtiö on toteuttanut strategiaansa haastavassa markkinatilanteessa. Yhtiö on tehnyt merkittäviä muutoksia toiminnassaan ja luopunut useista kannattamattomista liiketoiminnoistaan. Nämä toimenpiteet parantavat Stockmannin kannattavuutta vuoden 2016 aikana.

Stockmann käynnisti keväällä 2015 laajamittaisen tehostamisohjelman. Ohjelman vaikutukset toiminnan kustannuksiin näkyvät vaiheittain vuoden 2016 aikana. Tavoitteen mukaiseen 50 miljoonan euron vuosittaiseen säästöön arvioidaan päästävän vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisäksi juuri käyttöönotettu jakelukeskus tuo säästöjä vuodesta 2017 alkaen.

Nopeuttaakseen tappiollisen Stockmann Retail -liiketoimintayksikön tuloskäännettä Stockmann siirtyy strategiansa toteuttamisessa seuraavaan vaiheeseen. Tavoitteena on, että Stockmann Retailin liiketulos (EBIT) olisi positiivinen vuonna 2018. Stockmannin vuoden 2016 näkymät (pörssitiedote 18.2.2016) pysyvät ennallaan: Konsernin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

”Markkinatilanne on jatkunut ennakoituakin haastavampana jo pitkään ja kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut merkittävästi. Uudistuksista huolimatta Stockmannin myynnin kehitys ei ole yltänyt odotuksiimme ja kustannusrakenteemme on liian raskas suhteessa nykyiseen liikevaihtotasoomme. Toimintaamme on kehitettävä, jotta vastaamme nopeammin jatkuvasti muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin sekä tarjoamme kilpailukykyisen asiakaskokemuksen sekä tavarataloissa ja verkossa”, yhtiön vt. toimitusjohtaja Lauri Veijalainen sanoo.

Yt-neuvottelut käynnistyvät Suomessa

Kustannussäästöjen aikaansaamiseksi Stockmann käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat noin 3 000 työntekijää Suomessa. Neuvottelujen tavoitteena on löytää ratkaisut, joilla Stockmannin henkilöstön määrä vastaisi nykyistä liiketoiminnan laajuutta ja kansainvälisiin tavaratalotoimijoihin tehtyjä vertailuja. Tavaratalojen myyjiä ei vähennetä, jotta varmistetaan erinomainen asiakaspalvelu. Toimenpiteiden arvioidaan johtavan noin 380 työntekijän vähennykseen Suomessa sisältäen irtisanomisia, eläkejärjestelyitä ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisiä. Mahdolliset vähennykset toteutuvat syksystä 2016 alkaen.

Tavoitteena on noin 20 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, jotka toteutuisivat vuoden 2017 aikana. Mahdollisiin henkilövähennyksiin liittyvät kertaluonteiset kulut, jotka kirjataan vuodelle 2016, tarkentuvat neuvottelujen päätyttyä.

Uusi organisaatio ja uusi johtoryhmä

Stockmannin tavoitteena on madaltaa organisaatiorakennetta merkittävästi, poistaa päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistaa prosesseja. Stockmann suunnittelee uutta organisaatiota, josta neuvotellaan henkilöstön kanssa osana yhteistoimintaneuvotteluita ja joka astuisi kokonaisuudessaan voimaan 15.8.2016. Organisaatioon kuuluisivat seuraavat toiminnot:

Tavaratalotoiminnot, joka vastaa myynnistä Stockmannin tavarataloissa. Toimintoa johtamaan on nimitetty KTM Maiju Niskanen (s. 1977). Niskanen on tällä hetkellä Lindexin Suomen ja Baltian maajohtaja. Hän on ollut Stockmann-konsernin palveluksessa vuodesta 2001 ja toiminut useissa ostojen, myynnin ja business controlling -tehtävissä sekä Lindexillä että Stockmannin tavarataloissa.

Herkku, elintarvikehankinnoista ja Herkun myymälä- ja palvelutoiminnoista vastaava toiminto, jota johtaa Susanna Ottila. Ottila (s. 1968), KTM, on ollut Stockmannin palveluksessa vuodesta 2014 ja hän on johtanut Stockmannin ruokaketjua vuodesta 2015. Hän on toiminut yli 10 vuoden ajan markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä elintarvikealalla esimerkiksi Vaasan Oy:ssa ja Unileverillä.

Real Estate, jota johtaa edelleen Björn Teir.

Markkinointi ja digitalisaatio, uusi toiminto, joka vastaa markkinoinnista, kanta-asiakkuudesta ja Stockmannin digitaalisista palveluista. Toiminnon johtaja nimitetään myöhemmin.

Toimitusketju, uusi toiminto, joka vastaa tavaratalojen käyttötavaroiden osto-organisaatiosta ja logistiikasta, ja sitä johtaa Tove Westermarck. Westermarck on toiminut Stockmannin kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä syksystä 2014.

Viestintä ja yhteiskuntavastuu, jota johtaa edelleen viestintäjohtaja Nora Malin.

ICT ja prosessikehitys, jota johtaa edelleen CIO Petteri Naulapää.

HR, jota johtaa edelleen vt. henkilöstöjohtaja Katri Koro.

Talous ja lakiasiat, jota johtavat vt. talousjohtaja Eva Mansikka-Mikkola ja lakiasiainjohtaja Jukka Naulapää, joka jatkaa myös johtoryhmän ja hallituksen sihteerinä.

Stockmann-konsernin ja Stockmann Retailin johtoryhmät yhdistyvät päätöksenteon nopeuttamiseksi. Stockmannin johtoryhmään kuuluvat 13.6.2016 alkaen seuraavat henkilöt: Lauri Veijalainen (puheenjohtaja), Nora Malin, Jukka Naulapää, Petteri Naulapää, Maiju Niskanen, Susanna Ottila, Björn Teir ja Tove Westermarck. Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat vt. toimitusjohtaja Lauri Veijalaiselle. Lindexiä kehitetään itsenäisesti omana yhtiönä. Lindexin toimitusjohtaja Ingvar Larsson kuuluu myös jatkossa Stockmannin johtoryhmään.

Stockmann Retailin johtaja ja Stockmannin johtoryhmän jäsen Jouko Pitkänen on irtisanoutunut ja jättää tehtävänsä yhteisen sopimuksen mukaisesti 13.6.2016.

Stockmann Retail, Real Estate ja Lindex säilyvät Stockmann-konsernin raportoitavina segmentteinä taloudellisen raportoinnin osalta.

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, vt. toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
vt. toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen