Pitkäjänteistä vastuullisuustyötä läpinäkyvyyden lisäämiseksi

Stockmann on sitoutunut työskentelemään kestävän tulevaisuuden hyväksi ja tarjoamaan asiakkailleen vastuullisia ostokokemuksia. Yhteiskuntavastuutyömme kattaa koko arvoketjun tuotteiden valmistuksesta myymälätoimintoihin ja jätteiden kierrätykseen. Jäljitettävä ja läpinäkyvä muodin hankintaketju on yksi Stockmannin vastuullisuustyön painopistealueista.

Toimittaja- ja tehdaslista laajennettu asusteisiin

Stockmannin omien vaatemerkkien valmistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tuotannon vastuullisuuteen ja hankintaketjun läpinäkyvyyteen. Tuotteet tilataan tavarantoimittajilta, joiden tehtaat on BSCI-auditoitu. Vuoden 2015 aikana tehtiin Stockmann-konsernin omia muotimerkkejä valmistaviin tehtaisiin yhteensä 142 BSCI-auditointia, 91 Accord-tarkastusta ja 116 auditointia, jotka tekivät tuotantomaissa sijaitsevat omat ostokonttorimme.

Julkaisimme Stockmannin omien vaatemerkkien toimittaja- ja tehdaslistan vuonna 2014 ensimmäisenä suomalaisena muotiyrityksenä. Lista päivitetään vuosittain, ja nyt se kattaa 99 prosenttia omien muotimerkkiemme tavarantoimittajista ja tehtaista ostohintaan perustuen. Tehdaslistaa on laajennettu kuluneen vuoden aikana asusteiden eli mm. kenkien, laukkujen ja hansikkaiden toimittajiin. Kaikkiin omien muotimerkkien tuotteisiin on myös merkitty tieto alkuperämaasta.

Uudet yhteiskuntavastuun tavoitteet vuosille 2016–2018

Alkuvuonna hyväksyttiin Stockmannin yhteiskuntavastuun strategia vuosille 2016–2018. Strategiassa yhteiskuntavastuun prioriteetit on kiteytetty viiteen liiketoiminnan kannalta olennaiseen osa-alueeseen, jotka ovat asiakkaat, henkilöstö, tuotteet, ympäristö sekä talous ja hallinnointi. Jokaiselle alueelle on asetettu tavoitteet, joiden avulla seurataan vastuullisuustyön kehitystä. Keskeisiä tavoitteita ovat mm. asiakkaiden inspirointi vastuullisiin valintoihin, ruokahävikin vähentäminen Stockmann Herkuissa, kiinteistöjen uudet energiatehokkuustavoitteet, logistiikan päästöjen vähentäminen ja henkilöstön oppimisen ja työturvallisuuden kehittäminen. Läpinäkyvä hankintaketju ja tuoteturvallisuus ovat jatkossakin Stockmannin vastuullisuustyön painopisteitä.

Olemme siirtyneet vuosiraportoinnissamme yhdistettyyn raportointiin. Vuoden 2015 liiketoimintakatsauksessa esitellään Stockmannin vastuullisuustyön johtamista, arvonluontia sidosryhmille ja esimerkkejä vastuullisuushankkeista. Yhteiskuntavastuun katsaus sisältää tarkemman kuvauksen Stockmannin vastuullisuustyön tuloksista Global Reporting Initiative (GRI) G4 -raportointiohjeiston mukaan. Tutustu katsauksiin osoitteessa vuosi2015.stockmanngroup.com

Lisätietoja:
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

Stockmannin muodin omien merkkien tehdaslista:
www.stockmanngroup.com/fi/toimittaja-ja-tehdaslista

Takaisin listaukseen