Stockmannin tilinpäätös ja vuosiraportointi 2015 julkistettu

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätös ja toimintakertomus 23.2.2016 klo 10.00 EET

Stockmannin vuoden 2015 tilinpäätös sekä erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu osana Stockmannin vuosiraportointia yhtiön kotisivuilla osoitteessa vuosi2015.stockmanngroup.com.

Stockmannin raportointikokonaisuuteen kuuluu neljä katsausta, jotka ovat:
- Vuosi 2015, joka sisältää liiketoiminta- ja vastuullisuustyön katsauksen
- Tilinpäätös, joka sisältää konsernin tilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
- Hallinnointikatsaus, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen
- Yhteiskuntavastuun katsaus, joka esittelee vastuullisuustyön tulokset Global Reporting Initiative (GRI) G4 -raportointiohjeiston mukaisesti

Katsaukset ovat saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.

Painettu liiketoimintakatsaus postitetaan Stockmannin jakelulistalla oleville tilaajille. Katsauksen voi myös tilata yhtiön kotisivujen kautta. Tilinpäätös ja hallinnointikatsaus ovat myös PDF-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä.

Lisätietoja:
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin

toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann hallinnointi 2015.pdf
Stockmann tilinpäätös 2015.pdf


Takaisin listaukseen