Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2015

Strategian toteutus etenee hyvin: Q4-liiketulos takaisin voitolliseksi jatkuvien toimintojen osalta

Helsinki, Suomi, 2016-02-18 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 18.2.2016 klo 8.00

Venäjän tavarataloliiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Tuloslaskelman vertailuluvut ja niihin liittyvät erät on muutettu vastaavasti. Kommentit tilinpäätöstiedotteen tekstissä viittaavat ainoastaan jatkuviin toimintoihin.

Loka–joulukuu 2015:
Konsernin liikevaihto oli 420,0 miljoonaa euroa (476,3 miljoonaa euroa).
Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla kasvoi 1,1 prosenttia.
Suhteellinen myyntikate kasvoi 51,0 prosenttiin (45,9 prosenttia).
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 18,5 miljoonaa euroa (11,2 miljoonaa euroa).
Raportoitu liiketulos oli 4,3 miljoonaa euroa (-28,1 miljoonaa euroa).

Tammi–joulukuu 2015:

Konsernin liikevaihto oli 1 434,8 miljoonaa euroa (1 605,5 miljoonaa euroa).
Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 1,3 prosenttia.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -28,5 miljoonaa euroa (-37,8 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,60 euroa (-0,84 euroa).
Raportoitu osakekohtainen tulos oli -1,24 euroa (-1,34 euroa).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2015 tuloksesta ei makseta osinkoa.

Vuoden 2016 näkymät:
Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016. Normaalin kausivaihtelun johdosta ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan merkittävästi negatiivinen.

Toimitusjohtaja Per Thelin:
Viime vuosi oli Stockmannille historiallinen, sillä yhteen vuoteen mahtuu harvoin yhtä paljon muutoksia. Strategian mukaisesti vetäydyimme tappiollisilta ydinliiketoimintamme ulkopuolisilta tuote- ja liiketoiminta-alueilta. Päätös lopettaa Venäjän tavarataloliiketoiminta oli ylivoimaisesti suurin askeleemme vuonna 2015.  

Tämän seurauksena olemme tehneet merkittävät alaskirjaukset vuoden 2015 tulokseen tulevaisuuden turvaamiseksi. Tämä tarkoittaa, että Stockmann voi nyt keskittyä asiakaskokemukseen Stockmannin tavarataloissa, Lindexin myymälöissä ja näiden verkkokaupoissa sekä kiinteistöliiketoimintaan. Ensimmäiset vaikutukset strategisista toimenpiteistämme alkavat asteittain näkyä taloudellisessa tuloksessamme. Neljännen vuosineljänneksen aikana konsernin jatkuvien toimintojen liiketulos nousi positiiviseksi. Suhteellinen myyntikate parani runsaalla viidellä prosentilla, koska teimme entistä vähemmän hintavetoisia kampanjoita ja vetäydyimme matalakatteisilta tuotealueilta tavarataloissa. Toiminnan kulut ja varastotasot laskivat myös merkittävästi.

Erityisen ilahduttavaa on se, että Lindex teki kaikkien aikojen parhaan neljännen vuosineljänneksen myyntinsä menestyksekkäiden joulukampanjoiden ansiosta. Lindexin liikevoitto parani 73 prosenttia ja oli 21,3 miljoonaa euroa viimeisellä vuosineljänneksellä. Real Estate jatkoi suunnitelmien mukaisesti myyntipinta-alan tehostamista ja kiinteistöjen arvon kasvattamista. Stockmann Retail eteni vuosineljänneksellä parempaan suuntaan, mutta yksikköä rasittivat edelleen suuret kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat tehdyistä strategisista muutoksista.

Pääsemme aloittamaan vuoden 2016 paremmasta lähtötilanteesta kuin vuosi sitten, mutta meillä on vielä paljon tehtävää. Stockmann Retailin kannattavuuden parantaminen on välttämätöntä suunnanmuutoksen aikaansaamiseksi. Konsernin tavoite vuodelle 2016 on saavuttaa hieman positiivinen liiketulos. Jokainen ottamamme askel vie meitä kohti tätä päämäärää.    

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot

 
10-12/
2015
10-12/
2014
1-12/
2015
1-12/
2014
Liikevaihto, milj. euroa 420,0 476,3 1 434,8 1 605,5
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 51,0 45,9 50,6 48,6
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA), ilman kertaluonteisia eriä*, milj. euroa 37,9 22,0 43,4 18,1
Liiketulos** ilman kertaluonteisia eriä*, milj. euroa 18,5 11,2 -28,5 -37,8
Liiketulos**, milj. euroa 4,3 -28,1 -52,5 -77,2
Nettorahoituskulut, milj. euroa 7,2 5,4 21,2 23,3
Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia eriä*, milj. euroa 14,6 5,8 -46,4 -64,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -2,9 -33,5 -73,7 -100,5
Katsauskauden tulos, ilman kertaluonteisia eriä*, milj. euroa 16,6 -4,1 -43,0 -60,3
Katsauskauden tulos, milj. euroa -19,1 -40,5 -88,9 -96,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,27 -0,56 -1,24 -1,34
Henkilöstö, keskimäärin 10 151 12 308 10 762 12 157
         
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 10-12/
2015
10-12/
2014
1-12/
2015
1-12/
2014
         
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton, euroa -1,26 -0,53 -2,43 -1,39
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 97,0 116,9 17,2 29,6
Investoinnit, milj. euroa 16,5 11,1 53,4 53,8
Oma pääoma/osake, euroa     14,53 10,55
Nettovelkaantumisaste, prosenttia     72,1 105,4
Omavaraisuusaste, prosenttia     46,1 39,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl     72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk, prosenttia
    -7,6 -4,9


*Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä Stockmann kirjasi jatkuvien toimintojen osalta 14,2 miljoonan euron (2014: 39,3 miljoonaa euroa) kertaluonteiset kulut, jotka vaikuttivat liiketulokseen, ja 21,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut veroihin ja rahoituskuluihin. Tammi–joulukuun 2015 aikana tilikauden tulosta heikentäneet kertaluonteiset erät olivat jatkuvien toimintojen osalta 45,8 miljoonaa euroa (36,4 miljoonaa euroa), josta 24,0 miljoonaa euroa (39,3 miljoonaa euroa) vaikutti liiketulokseen. Kertaluonteiset kulut lopetetuissa toiminnoissa olivat 76,4 miljoonaa euroa vuonna 2015.

**Liiketulos ei ole vertailukelpoinen, koska vuoden 2014 luvut eivät sisällä kasvaneita poistoja, jotka ovat seurausta kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta.   

Strategiaprosessi

Vuonna 2015 Stockmann keskittyi kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan suunnanmuutokseen loppuvuodesta 2014 asetetun strategisen suunnan mukaisesti. Yhtiö on jaettu 1.1.2015 alkaen kolmeen liiketoimintayksikköön: Stockmann Retail, Real Estate ja Fashion Chains (Lindex 1.1.2016 alkaen).

Stockmann Retail -liiketoimintayksikköön kuuluvat tällä hetkellä Stockmann-tavaratalot ja Hobby Hall sekä näiden verkkokaupat. Vuoden 2015 aikana tavaratalojen ja Stockmann-verkkokaupan tuotevalikoimaa keskitettiin avaintuotealueille muodin, kosmetiikan, ruuan ja kodin tuotteisiin. Tämän seurauksena Stockmann luopui omien elektroniikkatuotteiden, kirjojen, urheiluvälineiden, lelujen ja lemmikkieläintarvikkeiden tuotealueistaan. Hobby Hallin varat raportoidaan myytävänä olevina varoina, ja prosessi uuden omistajan löytämiseksi on käynnissä.

Real Estate kehittää ja vuokraa liiketiloja viidessä Stockmannin omistamassa kiinteistössä. Yksikkö on myös vastuussa myymälätilojen alivuokraustoiminnasta niissä tavarataloissa, jotka toimivat vuokratiloissa. Monta uutta vuokralaista aloitti toimintansa Stockmannin liiketiloissa vuoden 2015 aikana. Vuokralaisten tuotteet ja palvelut täydentävät Stockmannin omaa tarjontaa. Elektroniikkaa myy nyt Expert Suomessa ja Euronics Baltian maissa. Kirjoja myy Bonnier Books, joka on Akateemisen Kirjakaupan uusi omistaja. Viimeisellä vuosineljänneksellä Helsingin keskustan tavaratalon tuotevalikoimaa tulivat täydentämään Hamleys-lelukauppa, Musti ja Mirri -lemmikkieläintarvikemyymälä, ulkoiluvaatteisiin ja -varusteisiin erikoistunut Halti-myymälä sekä Espresso House -kahvila.

Fashion Chains -liiketoimintayksikköön kuuluu Lindex, sillä Seppälän toiminnot myytiin 1.4.2015. Lindex jatkoi menestyksekästä kasvuaan vuoden 2015 aikana ja sen myynti kehittyi hyvin päämarkkinoilla Skandinaviassa. Lindex laajeni Ison-Britannian markkina-alueelle maaliskuussa avaamalla ensimmäisen myymälänsä Lontoossa. Lindex laajensi myös franchising-toimintaansa kahteen uuteen maahan, Kosovoon ja Albaniaan. Venäjän myymälät suljetaan kesään 2016 mennessä alkuvuonna 2015 tehdyn päätöksen mukaisesti.

Strategiansa mukaisesti Stockmann on luopunut niistä liiketoiminnoista, joilla ei arvioitu olevan kannattavan kasvun mahdollisuuksia. Muotiketju Seppälän liiketoiminnot Suomessa ja Virossa myytiin management buyout -kauppana 1.4.2015. Akateemisen Kirjakaupan liiketoiminta myytiin 1.10.2015 ruotsalaiselle Bonnier Books AB -mediayhtiölle. Stockmann Beauty -ketjun toiminta lopetettiin kevään 2015 aikana. Huhtikuussa tehtiin päätös Oulun tavaratalon sulkemisesta vuoden 2017 alussa.   

Tärkeä osa Stockmannin liiketoiminnan suunnanmuutosta on tehokkuusohjelma, jonka Stockmann käynnisti helmikuussa 2015 ja jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Vaikutukset näkyvät tuloksessa pääosin vuodesta 2016 lähtien. Merkittävä osa tehokkuusohjelmaa on Stockmannin tukitoimintojen prosessien ja rakenteen uudistaminen. Uudelleenorganisointi johti vuonna 2015 Suomessa lähes 200 työntekijän vähentämiseen, josta noin 90 toteutettiin irtisanomisilla. Kustannussäästötoimenpiteet jatkuvat tukitoiminnoissa vuonna 2016.

Toinen keskeinen osa tehokkuusohjelmaa on tavarantoimittajayhteistyön parantaminen, brändivalikoiman uudistaminen sekä sopimusehtojen uudelleenneuvotteleminen tärkeimpien tavarantoimittajien kanssa kiinteiden kulujen vähentämiseksi ja myyntikatteen parantamiseksi. Varastojen arvo laski noin 70 miljoonaa euroa vuonna 2015 tavarantoimittajamäärää vähentämällä, ostojen huolellisella suunnittelulla sekä lopettamalla päätuotealueiden ja ydinliiketoiminnan ulkopuoliset toiminnot.

Stockmann avaa uuden jakelukeskuksen huhtikuussa 2016. Nykyiset varastotoiminnot siirtyvät vaiheittain uuteen jakelukeskukseen Suomessa vuonna 2016 ja Riiassa vuonna 2017. Keskus on pitkälle automatisoitu, ja se palvelee entistä tehokkaammin tavarataloja ja Stockmann-verkkokauppaa. Uuden jakelukeskuksen avulla Stockmann tavoittelee noin 5,5 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä verrattuna vuoteen 2014, tai 3,5 miljoonan euron säästöjä sisältäen kasvaneet poistot. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen. Tämä kustannussäästö ei sisälly tehokkuusohjelman 50 miljoonan euron vuosittaiseen säästötavoitteeseen.

Stockmann keskittyy vahvasti monikanavaisuuteen. Asiakaskokemuksen parantamiseksi sekä myymälähenkilökunta että asiakkaat saivat käyttöönsä uusia digitaalisia työvälineitä vuonna 2015. Syksyllä aloitettiin myös Stockmannin verkkokaupan uudistamisprojekti; uuden verkkokaupan odotetaan valmistuvan vuoden 2016 aikana.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Stockmann luopui tavarataloliiketoiminnastaan Venäjällä myymällä venäläisen tytäryhtiönsä AO Stockmannin Reviva Holdings Limited -yhtiölle 1.2.2016. Kauppahinta oli 5 miljoonaa euroa, ja samalla merkittävät vuokravastuut siirtyivät uudelle omistajalle.  Reviva omistaa kansainvälisen Debenhams-tavarataloketjun venäläisen franchising-yhteistyökumppanin, Debrussin. Reviva otti vastuulleen kaikkien seitsemän Venäjän tavaratalon toiminnan ja se suunnittelee siirtävänsä tavaratalot vaiheittain Debenhams-tavaramerkin alle vuoden 2017 alkuun mennessä.

Kaupasta johtuen Stockmann kirjasi 78,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuoden 2015 viimeiselle vuosineljännekselle. Venäjän tavaratalotoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman vertailuluvut ja niihin liittyvät erät on muutettu vastaavasti. Lopetettujen toimintojen tuloskehitys on kuvattu erillisessä taulukossa tilinpäätöstiedotteen lopussa.  

Stockmann jatkaa Venäjällä kiinteistöomistajana harjoittamalla Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskuksen liiketoimintaa. Revivasta tuli 1.2.2016 alkaen kauppakeskuksen pitkäaikainen päävuokralainen. Stockmann luokittelee kauppakeskuksen kiinteistöomaisuudeksi IAS 40:n mukaan 1.2.2016 lähtien, koska sitä ei enää käytetä yhtiön omaan liiketoimintaan. Kiinteistöomaisuudesta ei tehdä poistoja, vaan kiinteistön käyvän arvon muutoksista johtuva voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti sille tilikaudelle, jonka aikana se on aiheutunut.

Riskitekijöitä

Stockmann on altis riskeille, jotka aiheutuvat toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista riskitekijöistä. Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa niin rahoitusmarkkinoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Heikko toimintaympäristö voi myös vaikuttaa Stockmannin vuokralaisten toimintaan ja tämän myötä sillä voi olla negatiivinen vaikutus vuokratuloihin ja Stockmannin kiinteistöjen vuokrausasteeseen. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta kiinteistöjen käypään arvoon. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, erityisesti kuluttajien ostovoimaan liittyvien epävarmuustekijöiden, arvioidaan olevan ensisijaisia riskejä, jotka vaikuttavat Stockmannin toimintaan vuonna 2016.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on yli kaksi kolmasosaa. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenteriin sidottu myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Toimitusketjun vastuullinen hallinta on tärkeää konsernin tavaramerkeille, jotta asiakkaiden luottamus Stockmanniin säilyy. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt voivat hetkellisesti haitata liiketoimintaa. Näitä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron ja Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin, Venäjän ruplan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Rahoitusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2016 näkymät

Stockmann-konsernin päätoimintamaassa Suomessa yleinen talouskehitys pysyy epävarmana ja bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vain hitaasti. Kuluttajien ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena ja käyttötavaroiden markkinakehitys jatkuu todennäköisesti heikkona.

Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan jonkin verran korkeampi kuin Suomessa. Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltian maissa kilpailun arvioidaan lisääntyvän vähittäiskaupan markkinoilla.

Stockmann jatkaa liiketoiminnan harjoittamista omistamassaan kauppakeskuksessa Pietarissa. Venäjän talouskehityksen arvioidaan pysyvän heikkona vuonna 2016. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus Stockmannin kiinteistöliiketoiminnan vuokratuloihin.

Stockmannin strategia tähtää konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen suunnanmuutoksen avulla. Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Ohjelma etenee suunnitellusti, ja sen keskeiset vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 alkaen.

Vuoden 2016 investointien arvioidaan olevan noin 60–65 miljoonaa euroa ja olevan samalla tasolla vuoden 2016 arvioitujen poistojen kanssa.


Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016. Normaalin kausivaihtelun johdosta ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan olevan merkittävästi negatiivinen.

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2016
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 15.3.2016 klo 14.00 alkaen Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa
Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 18.2.2016.

Taloudellinen informaatio vuonna 2016

Stockmannin tilinpäätös ja vuosiraportin sähköinen versio julkistetaan viikolla 8. Painettu vuosiraportti ilmestyy viikolla 10.

Vuoden 2016 osavuosikatsaukset julkaistaan 28.4.2016, 12.8.2016 ja 28.10.2016.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 18.2.2016 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.


Webcast
Toimitusjohtaja Per Thelin ja talousjohtaja Lauri Veijalainen pitävät tänään 18.2.2016 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa he esittelevät tilinpäätöksen. Webcastiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 9 2310 1620
Ruotsi: +46 8 5065 3938
Iso-Britannia: +44 20 3427 1910
Saksa: +49 69 2222 10624
Alankomaat: +31 20 716 8256
Ranska: +33 1 76 77 22 20
USA: +1646 254 3366

Webcastin koodi: 5794041


Lisätietoja:
Per Thelin, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5542
Lauri Veijalainen, talousjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 Financial Statements Bulletin 2015 FIN.pdf


Takaisin listaukseen