Stockmannin osakkeenomistajan ehdotus osakelajien yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Helsinki, Suomi, 2016-01-29 08:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 29.1.2016 klo 9.25 EET

Stockmann Oyj Abp:n hallitus on vastaanottanut HTT STC Holding Oy Ab:n osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisen vaatimuksen ottaa Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakelajien yhdistämisen ja siihen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin sekä yhtiöjärjestyksen muutoksen. HTT STC Holding on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö, joka edustaa 11,68 prosenttia Stockmann Oyj Abp:n osakkeista ja 10,69 prosenttia äänistä (tilanne 28.1.2016).

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15.3.2016 Helsingissä. Yhtiökokouksen kutsu julkaistaan kokonaisuudessaan 18.2.2016. Stockmannin hallitus tulee sisällyttämään yhtiökokouskutsuun ja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle osakkeenomistajan esittämän ehdotuksen, jonka pääasiallinen sisältö on seuraava:

”Stockmann Oyj Abp:n (”Yhtiö”) osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab, joka edustaa yli 10 prosenttia Yhtiön osakkeista, ehdottaa yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämistä siten, että Yhtiön eri osakelajeja koskevat yhtiöjärjestysmääräykset poistettaisiin ja että yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden jälkeen Yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Osakkeenomistaja ehdottaa, että Yhtiön A-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin neljääkymmentä (40) A-osaketta kohti annetaan kolme uutta, yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen Yhtiön ainoaan osakelajiin kuuluvaa osaketta. Sellaiset osakeannissa annettavat osakkeet, jotka muuten annettaisiin murto-osaisina, myytäisiin tällaisiin osakkeisiin oikeutettujen lukuun.”

Stockmannilla on kaksi osakesarjaa, jotka molemmat ovat kaupankäynnin kohteina Nasdaq Helsingin Pörssissä. A-sarjan osakkeilla on 10 ääntä osaketta kohden ja B-sarjan osakkeilla yksi ääni osaketta kohden. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin. Osakkeiden kokonaismäärä on 72 048 683, josta A-osakkeita on 30 553 216 ja B-osakkeita on 41 495 467 (tilanne 28.1.2016).


Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Takaisin listaukseen