Stockmannin Oulun tavaratalossa toteutetaan Voimaohjelmaa

Oulun tavaratalossa toteutetaan arvostavan irtisanomisen tukiohjelmaa. Tukiohjelman tarkoituksena on Oulun Stockmannin toiminnan lopettaminen parhaalla mahdollisella, henkilöstöä voimaannuttavalla tavalla.

Oulun tavarataloa koskevaan sulkemispäätökseen vaikuttivat Oulun alueen heikentynyt ostovoima ja tavaratalon nykyisen vuokrasopimuksen päättyminen vuoden 2017 alussa. Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin, että Oulun Stockmann hakee työsuojelurahaston tukea arvostavan irtisanomisen tukiohjelmaan. Työsuojelurahasto hyväksyi hakemuksen ja Voimaohjelma käynnistyi loppukeväällä 2015.

Voimaohjelman ajatuksena on tukea muutostilanteissa henkilöstön työllistymistä, hyvinvointia ja arvostuksen kokemista. Ohjelman tavoitteena on, että toiminnan lopettamisesta huolimatta henkilöstö kokee arvostusta ja saa tukea uudelleentyöllistymiseen.

Voimaohjelman käynnistymisen yhteydessä henkilökunnalta kysyttiin, millaisia tukitoimenpiteitä he kaipaisivat. Ehdotuksia tuli lähes 70. Kaivattiin muun muassa koulutusta ja tukea työnhakuun, ajantasaista tiedotusta ja yhteishenkeä nostattavia tapahtumia. Eri henkilöstö- ja sidosryhmistä koottu ohjausryhmä valitsi ideoista toteuttamiskelpoisimmat ja täydensi niitä omilla ideoillaan.

Voimaohjelma on koettu Oulun tavaratalossa mahdollisuutena ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Ohjelman myötä Oulun tavaratalossa on syntynyt vahva yhteishenki.

Takaisin listaukseen