Stockmannille määrätty 19,6 miljoonan euron lisäverot Suomessa ja Ruotsissa; yhtiö hakee muutosta päätöksiin

Helsinki, Suomi, 2016-01-13 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 13.1.2016 klo 11.30 EET

Stockmann-konserni on saanut Suomen ja Ruotsin veroviranomaisilta verotukseen liittyvät oikaisupäätökset, joiden mukaan konsernin yhtiöt ovat velvoitettuja maksamaan lisäveroja, veronkorotuksia ja niihin liittyviä korkoja yhteensä 19,6 miljoonaa euroa. Stockmann pitää oikaisupäätöksiä perusteettomina ja hakee niihin muutosta. Verot kirjataan kokonaisuudessaan tulokseen vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Maksuihin haetaan lykkäystä siihen asti, kunnes verotuksesta on tehty lopulliset päätökset.

Suomessa Stockmann Oyj Abp vastaanotti Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen liittyen verotarkastukseen, jossa tutkittiin konsernin sisäiseen rahoitukseen liittyvien korkojen markkinaehtoisuutta. Yhtiön verotettavaan tuloon vuosilta 2009 - 2011 on lisätty siirtohinnoitteluoikaisuna perityn koron ja verottajan näkemyksen mukaisen markkinaehtoisen koron välinen erotus. Oikaisupäätöksen mukaan yhtiö on velvoitettu maksamaan 10,3 miljoonaa euroa lisäveroja ja korkoja tammikuussa 2016. Stockmann hakee maksuun lykkäystä.

Ruotsissa Stockmann Sverige AB ja AB Lindex saivat veroviranomaiselta verotuksen oikaisupäätökset, jotka perustuvat yhtiöissä suoritettuihin verotarkastuksiin. AB Lindexin verotarkastuksessa tutkittiin Lindex-konsernin sisäisiin liiketapahtumiin liittyvien siirtohintojen markkinaehtoisuutta vuosina 2012 ja 2013. Stockmann Sverige AB:n päätös perustuu Ruotsin verotuslainsäädännön muutokseen vuoden 2013 alusta alkaen, jolla rajoitetaan konsernin sisäisten korkojen verovähennyskelpoisuutta. Oikaisupäätösten mukaan yhtiöt ovat velvoitettuja maksamaan yhteensä 9,2 miljoonaa euroa lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja. Mahdollinen maksu tapahtuu vasta, kun verotuksesta on tehty lopulliset päätökset.


Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, talousjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen