Stockmann ei hyväksy YLE MOT -ohjelmassa esitettyä eläinten kaltoin kohtelua

YLE MOT esitti maanantaina 26.10.2015 ohjelman suomalaisista teurastamoista. Stockmann ei hyväksy ohjelmassa esitettyä eläinten kaltoin kohtelua missään olosuhteissa. Suomessa on neljä suurta lihatoimittajaa, joilta kaikilta Stockmann ostaa lihaa ja lihavalmisteita; Atria, HKScan, Snellman ja Saarioinen. Stockmann on ollut yhteydessä toimittajiinsa ja edellyttää näiden varmistavan osaltaan, ettei vastaavaa tuotantoketjuissa ilmene. Stockmann edellyttää kaikilta toimittajiltaan eettistä ja kaikkien lakien ja asetusten mukaista toimintaa. Samaten Stockmann edellyttää, että toimittajat huolehtivat omalta osaltaan hankintalähteidensä vastuullisuudesta.

Kuten julkisuudessa on kerrottu, HKScan hankkii lihaa myös MOT-ohjelmassa esitetyltä Paimion teurastamolta, joten lienee väistämätöntä, että sitä on päätynyt myyntiin myös Stockmannille. Myös eräissä Stockmann Mealsin tuotteissa on käytetty HKScanin toimittamaa jauhelihaa. Liharaaka-aineet HKScan hankkii eri teurastamoilta, kuten mm. Paimiosta. HKScanilta Stockmann on vaatinut vakuudet siitä, että heidän Stockmannille toimittamansa liha on peräisin vain ja ainoastaan teurastamoilta, joiden toimintatavat on todennettu eettiset normit sekä lain ja asetusten vaatimukset täyttäviksi. Sastamalan teurastamon lihaa Stockmannilla ei ole myynnissä.

Lisätiedot: Markus Luhtala, laatupäällikkö, puh. (09) 121 5602

Takaisin listaukseen