Stockmann-konsernin myynti kesäkuussa 2015

Helsinki, Suomi, 2015-07-13 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 13.7.2015 klo 13.00 EET

Stockmann-konsernin myynti oli 129,7 miljoonaa euroa kesäkuussa 2015. Myynti laski vertailukelpoisin valuuttakurssein 1,6 prosenttia edellisvuodesta, kun luvuissa ei oteta huomioon Seppälää. Euromääräinen myynti ilman Seppälää laski 6,1 prosenttia.

Stockmann Retail
Stockmann Retailin myynti laski 8,4 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Heikon ruplan vuoksi euromääräinen myynti laski 13,7 prosenttia.

Suomessa myynti laski 6,0 prosenttia. Lasku johtui osittain omien elektroniikkatuotteiden myynnin lopettamisesta ja Stockmann Beauty -myymälöiden sulkemisesta toukokuun loppuun mennessä. Muodin myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka tuotteiden määrä alennusmyynnissä on ollut edellisvuotta pienempi.  

Ulkomailla myynti laski 14,0 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Baltian maissa kesän alennusmyynti alkoi viikkoa myöhemmin kuin vuonna 2014, mikä vaikutti negatiivisesti myyntiin. Euromääräinen myynti laski 28,5 prosenttia heikon ruplan vuoksi.

Fashion Chains
Lindexin myynti kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 6,6 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti kasvoi kaikissa maissa. Euromääräinen myynti kasvoi 3,4 prosenttia.

Konsernin myyntiluvut sisältävät Stockmann Retail- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden myymälöiden ja tavaratalojen tuotemyynnin ilman arvonlisäveroa. Luvut eivät sisällä muita liiketoiminnan tuottoja, kuten vuokratuottoja tai palvelumaksuja.


Myynti (ilman arvolisäveroa) kesäkuussa
 

  6/2015
Me
Muutos-% 1-6/2015
Me
Muutos-%
Stockmann Retail, Suomi 47,4 -6,0 312,7 -8,7
Stockmann Retail, ulkomaat 18,6 -28,5 133,6 -19,9
Stockmann Retail yhteensä 66,0 -13,7 446,3 -12,4
Lindex yhteensä 63,7 3,4 300,1 -2,9
Suomi yhteensä* 54,1 -13,6 357,8 -11,9
Suomi yhteensä ilman Seppälää 54,1 -4,9 345,8 -8,0
Ulkomaat yhteensä* 75,6 -9,7 404,5 -11,4
Ulkomaat yhteensä ilman Seppälää 75,6 -6,9 400,6 -9,5
Stockmann yhteensä* 129,7 -11,4 762,3 -11,7
Stockmann yhteensä ilman Seppälää 129,7 -6,1 746,4 -8,8

* Sisältää Seppälän 31.3.2015 saakka.
Muutos-%: muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
viestintäjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen