Stockmannin vuoden 2012 kanta-asiakasoptioita koskevan esitteen julkistus

Helsinki, Suomi, 2015-04-30 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Listalleottoesite 30.4.2015 klo 14.30 EET   

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") on julkistanut vuoden 2012 kanta-asiakasoptioita koskevan esitteen. Kanta-asiakasoptioiden perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta Stockmannin liikkeeseen laskemia uusia B-sarjan osakkeita. Merkintäaika alkaa 2.5.2015 ja päättyy 31.5.2015. Optio-ohjelma päättyy 31.5.2015, jonka jälkeen käyttämättömät optio-oikeudet raukeavat arvottomina.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen esite on saatavilla 30.4.2015 alkaen osakkeiden merkintäpaikassa ja Stockmann-konsernin kotisivuilla
http://www.stockmanngroup.com/fi/kanta-asiakasoptiot.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh.
09 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
viestintäjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetTärkeä tiedote

Tämä tiedote on ainoastaan tiedottamista varten, eikä se ole direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettu esite (direktiivi yhdessä sen nojalla asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavien täytäntöönpanosäännösten kanssa "Esitedirektiivi"). Tässä tiedotteessa tarkoitetun osakeannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on julkistamisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiselle. Tämä tiedote ei ole tarjous eikä kehotus Stockmannin arvopapereiden hankkimiseksi missään maassa.

Tämän tiedotteen jäljennöksiä ei saa levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Sveitsissä, Japanissa, Hongkongissa tai Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole osa tarjousta tai kehotusta hankkia tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä kyseisiä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti tai ellei käytettävissä ole poikkeusta kyseisen lain rekisteröintivaatimuksista. Stockmann ei aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista.

 

Takaisin listaukseen