Stockmannille eniten plussia Eetin selvityksessä

Eettisen kaupan puolesta ry:n (Eetti) 15.10.2014 julkaisemassa selvityksessä tarkastellaan suomalaisten vaateyritysten toimia ihmisoikeuksien toteutumiseksi tuotannossaan. Yrityksille jaettiin plus- ja miinuspisteitä sen mukaan, miten ne ovat vastaustensa mukaan panostaneet ihmisoikeustyön eri osa-alueisiin. Stockmann sai selvityksessä arvioiduista yrityksistä eniten pluspisteitä. Selvityksessä olivat mukana Stockmannin lisäksi Kesko, L-Fashion Group, Marimekko, Nanso Group, Reima, SOK, Texmoda Fashion Group ja Veljekset Halonen.

Stockmannin saamat plussat ja miinukset:

+ Julkaissut tehdaslistat ainoana suomalaisena vaateyrityksenä
+ On allekirjoittanut Bangladeshin tehtaiden turvallisuutta edistävän Accord-sopimuksen
+ Tarkastaa tehtaita itse
+ Yrityksellä on toimintatapa lapsityötapausten varalle
- Sanoo lähtökohdakseen sen, että työstä maksettavan palkan täytyy riittää elämiseen, mutta konkreettisia toimenpiteitä tämän edistämiseksi ei kuitenkaan yrityksen vastauksen perusteella ole juurikaan tehty.

Kaikki selvitykseen osallistuneet yritykset saivat kritiikkiä siitä, että ne eivät ole sitoutuneet takaamaan, että niiden hankintaketjussa maksetaan ns. elämiseen riittävää palkkaa. Elämiseen riittävällä palkalla ei ole yhtenäistä määritelmää tai laskentatapaa, mutta sillä voidaan tarkoittaa summaa, joka riittää nelihenkisen perheen perustarpeisiin ja mahdollistaa pienimuotoisen säästämisen.

Uskomme että kansallisen minimipalkan nostaminen on avain palkkatason nostamiseen. Tällöin myös muiden palkkaluokkien palkkataso nousee. Työskentelemme yhdessä toisten yritysten kanssa korotusten mahdollistamiseksi. Pyrimme parantamaan työntekijöiden elinoloja myös työoloja ja etuuksia parantamalla, kuten kannustamalla tehtaita tarjoamaan esim. lastenhoitoa, työpaikkalounaan tai tarjoamalla talouteen ja terveyteen liittyvää koulutusta, jota toteutamme HER-projektin muodossa (Health Enables Return).

Teemme aktiivisesti töitä valvoaksemme, että tehtailla maksetaan lain säätämä minimipalkka, ylitöistä maksetaan sovitusti ja että työntekijät etenevät palkkaluokissa, kun työvuosia kertyy tai työtehtävät muuttuvat vaativimmiksi.

Stockmannilla ei omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, vaan tuotteet alihankitaan tehtaista, jotka valmistavat tuotteita useille merkeille.

Lue lisää Eetin selvityksestä 'Vastuullisia vaatteita'

Lisätietoja: csr@stockmann.com

Takaisin listaukseen