Stockmann hakee 2010C-optio-oikeuksien listaamista Helsingin Pörssiin

STOCKMANN Oyj Abp, Pääomatapahtuma 27.2.2015 klo 9.05 EET

Stockmann Oyj Abp hakee yhtiön 2010C-avainhenkilöoptio-oikeuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingin Pörssiin 2.3.2015 alkaen. Listattavaksi haetaan 226 400 kappaletta 2010C-optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Stockmann Oyj Abp:n B-osakkeen. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.3.2017.

Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Helsingin Pörssissä 1.–29.2.2012 lisättynä 10 prosentilla. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Tämänhetkinen merkintähinta on 16,50 euroa osakkeelta.

Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/avainhenkilooptiot.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasianjohtaja, puh. 09 121 3850.

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen