Stockmannin uusi strateginen suunta

Elämyksellinen kauppa asiakasta varten

Helsinki, Suomi, 2014-12-18 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- ­­STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 18.12.2014 klo 08.30 EET

Stockmann aloitti strategiansa uudistamisen aiemmin tänä vuonna parantaakseen konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä. Nyt on valittu strateginen suunta ja ensimmäiset toimenpiteet on tehty. Strategiaa tarkennetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ja toimenpiteitä strategian toteuttamiseksi lisätään.  

Stockmann-konserni harjoittaa myös jatkossa vähittäiskauppaa keskittymällä omiin vähittäiskaupan brändeihinsä, Stockmanniin ja Lindexiin, sekä tarjoamalla liiketiloja muille toimijoille. Stockmannin strateginen tavoite on muuttaa sekä verkko- että kivijalkamyymälät vaivattomiksi ja inspiroiviksi ostospaikoiksi. Samanaikaisesti yhtiö aikoo vähitellen karsia tai luopua muista toiminnoistaan, joita ovat Hobby Hall, Stockmann Beauty ja Seppälä.

”Stockmannin hallitus on tehnyt strategisen päätöksen keskittyä konsernin pääliiketoimintoihin, joita ovat Stockmann Retail, Real Estate ja Lindex. Olemme myös kuunnelleet tarkasti asiakaskuntaamme kehittääksemme näitä liiketoimintoja. Nyt vastuu siirtyy toimivalle johdolle, jonka tehtävänä on saada aikaan suunnanmuutos sekä tuoda asiakas takaisin toiminnan keskiöön. Uutena toimitusjohtajana työskentelen yhdessä henkilökuntamme kanssa strategian toteuttamiseksi niin, että päätökset näkyvät asiakkaillemme vuoden 2015 aikana”, sanoo Per Thelin, Stockmannin toimitusjohtaja.   

Stockmann Retail ja Real Estate

Stockmann Retail- ja Real Estate -liiketoimintayksiköiden toiminnot täydentävät toisiaan. Stockmann Retail keskittyy yhdistämään tavaratalonsa ja verkkokauppansa ensiluokkaiseksi kaikkikanavaiseksi ostoselämykseksi. Real Estate -liiketoimintayksikön tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta täydentämällä Stockmann Retail -yksikön tarjontaa uusien houkuttelevien vuokralaisten tuotteilla ja palveluilla. Nykyiset tavaratalokiinteistöt Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Riiassa säilyvät konsernin omistuksessa. Stockmannin oma tavarataloliiketoiminta jatkaa yhtenä pääliiketoimintona. Tavarataloverkostoa ja myyntipinta-alan määrää arvioidaan tilankäytön tehostamiseksi.

Stockmann Retailin tavoitteena on tarjota niin verkkokaupassa kuin tavarataloissakin ostoselämys, joka perustuu alan parhaaseen palveluun, ajanmukaiseen brändien ja tyylien valikoimaan sekä palkitsevaan kanta-asiakkuuteen. Tarjonta kohdistetaan entistä tarkemmin asiakkaille, jotka arvostavat vaivatonta asiointia, laatua ja inspiroivaa ostoskokemusta. Resursseja vilkkaimpina kaupankäyntiaikoina ja koulutusta lisätään, jotta tavarataloissa voidaan taata korkealaatuinen palvelu. Stockmannin tarjonta keskittyy jatkossa entistä vahvemmin muotiin, kosmetiikkaan, Stockmann Herkkuun ja kodintuotteisiin. Saavuttaakseen nämä tavoitteet Stockmann investoi myymäläkonsepteihin, uuteen jakelukeskukseen ja tietojärjestelmiin, jotta varmistetaan vaivaton kaikkikanavainen asiakaskokemus.

Fashion Chains

Lindexin strategisena tavoitteena on saavuttaa vakaa kasvu avaamalla uusia myymälöitä niin olemassa olevilla markkinoilla kuin uusiin toimintamaihin. Lindex toimii tällä hetkellä 16 maassa, ja keväällä 2015 avataan Lindexin ensimmäinen myymälä Isoon-Britanniaan, Lontooseen. Suunnitelmia laajentua Kiinan markkinoille selvitetään edelleen. Lindexiä kehitetään itsenäisesti oman hallituksensa johdolla, mutta osana Stockmann-konsernia.

Seppälän toimintoja karsitaan, ja jäljelle jäävät vain parhaiten menestyvät myymälät Suomessa ja Virossa. Henkilökunnan kanssa käydyt yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Seppälän pääkonttorilta ja varastolta vähennetään enintään 70 henkilöä. Päätökset myymälöiden sulkemisista Suomessa ja niiden vaikutuksista henkilöstömäärään tehdään tammikuun loppuun mennessä. Virossa nykyiset myymälät jatkavat toimintaansa, mutta kaikki Latvian ja Liettuan myymälät suljetaan vuoden 2015 aikana.

Stockmann-konsernin strategiatyö jatkuu vuonna 2015 valitun strategisen suunnan mukaisesti. Strategisista päätöksistä sekä työn etenemisestä kerrotaan lisää osavuosikatsauksissa sekä tarvittaessa erillisillä tiedotteilla.

Lisätietoja:

Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen