Stockmann-konsernin liikevaihto toukokuussa ja päivitetty tulosennuste vuodelle 2014

Helsinki, Suomi, 2014-06-12 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 12.6.2014 klo 13.00 EET

Stockmann-konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta 8,3 prosenttia ja oli 153,9 miljoonaa euroa toukokuussa 2014. Heikot Venäjän ruplan, Ruotsin kruunun ja Norjan kruunun valuuttakurssit vaikuttivat edelleen negatiivisesti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen. Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 4,7 prosenttia.

Tavarataloryhmän liikevaihto laski 9,5 prosenttia. Liikevaihto laski 8,7 prosenttia Suomessa, missä vähittäiskaupan markkinatilanne oli edelleen erittäin heikko. Euromääräinen liikevaihto laski 11,6 prosenttia ulkomailla. Liikevaihto kasvoi Baltian maissa mutta laski Venäjällä.

Muotiketjut-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 6,9 prosenttia; 11,5 prosenttia Suomessa ja 5,8 prosenttia ulkomailla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla Lindexin liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutuksista johtuen euromääräinen liikevaihto laski kuitenkin 3,8 prosenttia. Seppälän liikevaihto laski 24,1 prosenttia. Myymälöiden sulkemisia jatkettiin Venäjällä huhti- ja toukokuun aikana.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2014

Käyttötavaroiden kysyntä on jatkunut odotettua heikompana Suomen markkinoilla toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi heikko Venäjän rupla vaikuttaa edelleen merkittävästi tuloskehitykseen Venäjän markkinoilla.

Mikäli markkinaympäristössä ei tapahdu huomattavaa muutosta toisella vuosipuoliskolla, Stockmann arvioi, että konsernin liikevoitto vuonna 2014 tulee olemaan merkittävästi heikompi kuin vuonna 2013.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Stockmann on käynnistänyt konsernin nykyisen strategian arviointi- ja muutosprosessin vastatakseen vähittäiskaupan nopeisiin markkinamuutoksiin. Stockmann jatkaa myös kustannussäästöohjelmaansa. Rakenteellisia muutoksia suunnitellaan ja toteutetaan eri puolilla organisaatiota kannattavuuden parantamiseksi.

Aiempi tulosennuste vuodelle 2014 (29.4.2014 julkaistu osavuosikatsaus):
Heikoista valuuttakursseista ja ennakoitua alhaisemmasta Venäjän ja Suomen markkinoiden kuluttajakysynnästä johtuen Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Liikevoiton ei odoteta ylittävän vuoden 2013 tasoa.


Toukokuun liikevaihto (ilman ALV:a)

  5/2014
Me
Muutos-%
Tavarataloryhmä Suomi       58,2 -8,7
Tavarataloryhmä ulkomaat    23,2 -11,6
Tavarataloryhmä yhteensä    81,4 -9,5
Muotiketjut Suomi 13,8 -11,5
Muotiketjut ulkomaat  58,7 -5,8
Muotiketjut yhteensä 72,5 -6,9
Jakamaton 0,0  
Suomi yhteensä              72,0 -9,1
Ulkomaat yhteensä       81,9 -7,5
Stockmann yhteensä 153,9 -8,3Tammi-toukokuun liikevaihto (ilman ALV:a)

  1-5/2014
Me
Muutos-%
ilman lopetettuja
franchising-toimintoja*
Muutos-%
Tavarataloryhmä Suomi       304,7 -9,6 -10,4
Tavarataloryhmä ulkomaat    149,5 -11,0 -11,0
Tavarataloryhmä yhteensä    454,1 -10,1 -10,6
Muotiketjut Suomi 51,5 -8,9 -8,9
Muotiketjut ulkomaat  233,8 -5,3 -5,3
Muotiketjut yhteensä 285,3 -5,9 -5,9
Jakamaton 0,1    
Suomi yhteensä              356,3 -9,4 -10,1
Ulkomaat yhteensä       383,2 -7,6 -7,6
Stockmann yhteensä 739,5 -8,5 -8,8


Muutos-%: muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.
* Muutos verrattuna liikevaihtoon, jossa ei ole mukana 1.3.2013 lopetettuja Zara-franchising-toimintoja Suomessa.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen