Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2013

Vaikea tilanne vähittäiskauppamarkkinoilla heikensi liikevoittoa

Helsinki, Suomi, 2014-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 8.00

Lokakuu–joulukuu 2013:
Konsernin liikevaihto oli 607,8 miljoonaa euroa (643,8 miljoonaa euroa), laskua 4,5 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja.
Liikevoitto oli 48,3 miljoonaa euroa (56,8 miljoonaa euroa).

Tammikuu–joulukuu 2013:
Konsernin liikevaihto oli 2 037,1 miljoonaa euroa (2 116,4 miljoonaa euroa), laskua 2,3 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja.
Liikevoitto oli 54,4 miljoonaa euroa (87,3 miljoonaa euroa).
Tilikauden tulos oli 48,4 miljoonaa euroa (53,6 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,67 (0,74 euroa), sisältää 0,37 euron verohyvityksen.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,40 euron osakekohtaista osinkoa.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Suomen vähittäiskauppasektorilla eletään vaikeita aikoja, sillä taloudellinen kasvu pysähtyi vuonna 2013 ja kuluttajien ostovoima aleni. Stockmann-konsernin koko vuoden liikevaihto laski hieman heikoilla markkinoilla. Venäjän ruplan merkittävä heikkeneminen toi lisähaasteita sekä liikevaihdon että kannattavuuden kehittymiselle. Stockmannin liikevoitto laski huolimatta laajasta kustannussäästöohjelmasta, joka aloitettiin keväällä.

Hienosti sujuneen lokakuun Hullut Päivät -kampanjan jälkeen joulukauppa oli pettymys Suomen ja Venäjän tavarataloillemme. Stockmann-verkkokauppa Suomessa lähes kaksinkertaisti liikevaihtonsa vuonna 2013. Tämä oli viisi prosenttia Suomen tavaratalotoiminnan liikevaihdosta niissä tuotekategorioissa, joita myydään verkkokaupassa.

Lindexin kehitys jatkui erittäin hyvänä viimeisellä vuosineljänneksellä. Se kasvatti myyntiään kaikilla markkinoilla ja paransi liikevoittoaan 27 prosenttia. Lindex on työskennellyt kovasti luodakseen arvostetun brändin ja houkuttelevan myymäläkonseptin. Kova työ tuottaa nyt tulosta. Lindexille avautuu uusi, mielenkiintoinen markkina-alue ensi syksynä Kiinassa, ja myös tämä juhlistaa Lindexin 60-vuotista taivalta.

Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa Seppälälle. Ketjussa on käynnissä brändiuudistus, myymälöitä vähennettiin ja keskeiset IT-järjestelmät päivitettiin Lindexin esimerkkiä noudattaen. Muutokset eivät kuitenkaan vielä vaikuttaneet taloudelliseen tulokseen, joka heikkeni selvästi. Tavoitteena on sulkea vielä yli 20 myymälää Venäjän markkinoilla vuonna 2014.

Stockmannin tilikauden tulos pieneni vähemmän kuin liikevoitto Lindexin saaman verohyvityksen johdosta. Tämän seurauksena osakekohtainen tulos oli 0,67 euroa.

Heikko markkinatilanne jatkuu vuonna 2014 ja alhainen ostovoima pitää ottaa huomioon erityisesti Suomessa. Venäjällä näkymät ovat hyvin epävarmat. Markkinaympäristön odotetaan pysyvän vakaana Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa. Toteutamme rakenteellisia muutoksia sopeuttaaksemme kustannusrakennetta hitaaseen kasvuun ja parantaaksemme tuloskehitystämme. Stockmann arvioi, että konsernin liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvaa hieman vuonna 2014. Liikevaihdon kasvun arvioidaan tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla. Liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran parempi kuin vuonna 2013.

Vuoden 2014 näkymät

Euroopan taloustilanteen odotetaan paranevan hiukan vuoden 2014 aikana, mutta epävarmuus vähittäiskaupan markkinoilla jatkuu erityisesti Suomessa. Ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena, millä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi ja Venäjän talouden kasvun arvioidaan pysyvän matalana. Tämän seurauksena maan vähittäiskaupan näkymien odotetaan heikentyvän.

Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien odotetaan paranevan Ruotsissa hieman vuonna 2014. Baltian maissa vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Kuluttajien alhainen luottamus voi kuitenkin vaikuttaa halukkuuteen tehdä ostoksia kaikilla markkina-alueilla.

Epävarmojen näkymien seurauksena Stockmann aloitti kustannussäästöohjelman keväällä 2013. Ohjelma jatkuu vuonna 2014 keskittyen pitkän aikavälin rakenteellisiin muutoksiin, joiden avulla kustannusrakennetta voidaan sopeuttaa hitaaseen kasvuun ja tulosta voidaan parantaa.

Konsernin investointien arvioidaan olevan poistoja pienemmät ja yltävän noin 60 miljoonaan euroon vuonna 2014.

Stockmann arvioi, että konsernin liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvaa hieman vuonna 2014. Liikevaihdon kasvun arvioidaan tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla. Liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran suurempi kuin vuonna 2013. Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen liiketulos on normaalista kausivaihtelusta johtuen tappiollinen.


Avainlukuja

  10-12/
2013
10-12/
2012
1-12/
2013
1-12/
2012
Liikevaihto, Me 607,8 643,8 2 037,1 2 116,4
Liikevaihdon kasvu, % -5,6 2,8 -3,7 5,5
Suhteellinen myyntikate, % 49,5 49,5 48,6 49,5
Liikevoitto, Me 48,3 56,8 54,4 87,3
Nettorahoituskulut, Me 9,0 8,7 27,6 32,4
Tulos ennen veroja, Me 39,3 48,2 26,8 54,9
Katsauskauden tulos, Me 36,5 47,7 48,4 53,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,51 0,66 0,67 0,74
Oma pääoma/osake, e     12,42 12,40
Liiketoiminnan rahavirta, Me 183,2 141,1 125,4 123,7
Investoinnit, Me 13,1 19,4 56,8 60,3
Nettovelkaantumisaste, %     87,3 90,9
Omavaraisuusaste, %     43,8 42,8
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl     72 049 71 945
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk     3,4 5,1
Henkilöstö, keskimäärin 15 362 16 101 14 963 15 603

 

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2014
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.3.2014 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 13.2.2014.


Taloudellinen informaatio vuonna 2014
Stockmannin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2013 vuosikertomuksen sähköinen versio julkaistaan yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com viikolla 9. Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 11.

Vuoden 2014 osavuosikatsaukset julkaistaan 29.4.2014, 13.8.2014 ja 29.10.2014.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 13.2.2014 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 13.2.2014 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Financial Statements 2013 FIN.pdf


Takaisin listaukseen