STOCKMANNIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ KANTA-AS

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSI-ILMOITUS 30.8.2004 klo 12.15

STOCKMANNIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ KANTA-ASIAKASOPTIOILLA

Pörssi-ilmoituksessa 30.6.2004 ilmoitettujen osakkeiden lisäksi merkintäaikana 2.5.2004 - 31.5.2004 Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin yhteensä 3 151 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta, joiden merkintöjen hyväksyminen viivästyi niissä olleiden puutteiden takia. Näiden merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 6 302 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 106 499 820 euroa ja B- osakkeiden kokonaismäärä 28 674 017. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 30.8.2004, ja ne tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 31.8.2004.

Keväällä 2000 merkittiin 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:n kanta- asiakasoptiota. Käyttämättä olevien kanta-asiakasoptioiden perusteella voidaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkitä vielä yhteensä 775 591 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta vielä enintään 1 551 182 eurolla enintään 108 051 002 euroon. Merkintähinta on 15,70 euroa vähennettynä 1.4.1999 jälkeen jaetun osakekohtaisen osingon määrällä. Tänä vuonna merkintähinta oli 10,81 euroa kappaleelta. Jäljellä oleva merkintäaika kanta-asiakasoptioilla on 2.5.2005 - 31.5.2005.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen