HSE:STOCKMANN OYJ ABP: OPTIOILLA MERKITYT OSAKKEET

TIEDOTE 287/2005, 29.6.2005 OSAKKEET

STOCKMANN OYJ ABP: OPTIOILLA MERKITYT OSAKKEET

Stockmann Oyj Abp:n kanta-asiakas optioilla merkityt yhteensä 343 902 B-osaketta sekä vuoden 2000 A- B- ja C-optio-oikeuksilla merkityt yhteensä 30.850 B-osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.6.2005 alkaen.

Stockmann Oyj Abp:n B-osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:STCBV
ISIN-koodi:FI0009000251
id:24363
Osakemäärä:29.283.469
HELSINGIN PÖRSSI Janne Seppänen Vice President Surveillance Finland

* * * * * * * * * * * *

EXCHANGE NOTICE 287/2005, 29 JUNE 2005 SHARES

STOCKMANN PLC: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS

A total of 343 902 B-shares have been subscribed with the Stockmann Plc´s Loyal Customer share options and a total of 30 850 B-shares have been subscribed with the Stockmann Plc´s 2000 A,B and C option rights. The shares will be traded on the Helsinki Stock Exchange as old shares as of 30 June 2005.

Identifiers of Stockmann Plc's B-share:

Trading code:STCBV
ISIN code:FI0009000251
Orderbook id:24363
Number of shares:29 283 469

HELSINKI STOCK EXCHANGE Janne Seppänen Vice President Surveillance Finland

Takaisin listaukseen