STOCKMANN-KONSERNIN UUDET PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.6.2005 klo 16.30

STOCKMANN-KONSERNIN UUDET PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Stockmann-konsernin hallitus on tänään 15.6.2005 pitämässään strategiakokouksessa vahvistanut konsernille uudet vuoteen 2010 ulottuvat taloudelliset tavoitteet. Tavoitteena on, että vuonna 2010 konsernin sijoitetun pääoman tuotto on 20 prosenttia ja liikevoittomarginaali vähintään 8 prosenttia. Konsernin myynnin osalta tavoitteena on kasvaa markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin. Omavaraisuustavoitteena on säilyttää omavaraisuus vähintään 50 prosentin tasolla. Osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan, eli tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia varsinaisen liiketoiminnan tuloksesta, ottaen kuitenkin huomioon toiminnan kasvun vaatima rahoitus.

Hallituksen arvion mukaan konserni saavuttaa tämän vuoden aikana vuonna 2001 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eli 15 prosentin sijoitetun pääoman tuoton ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaalin.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen