Stockmannin vuoden 2013 näkymät heikentyneet – kannattavuuden parantamiseksi aloitetaan kustannussäästöohjelma

Helsinki, Suomi, 2013-04-16 07:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 16.4.2013 klo 8.15 EET

Stockmann-konsernin liikevaihto oli odotuksia pienempi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä erityisesti Suomessa, jossa vähittäiskaupan yleinen markkinakehitys on ollut poikkeuksellisen heikkoa. Stockmannin liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä on tyypillisesti tappiollinen normaalista kausivaihtelusta johtuen. Tänä vuonna tammi-maaliskuun liiketulos jää selvästi heikommaksi kuin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä ja on noin -34,5 miljoonaa euroa (1-3/2012: -16,2 miljoonaa euroa, 1-3/2011: -29,9 miljoonaa euroa).

Huhtikuussa järjestetty tavarataloryhmän Hullut Päivät -kampanja saavutti uuden myyntiennätyksen. Kampanjan liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja kasvua oli kaikilla markkina-alueilla: Suomen liikevaihto kasvoi 7 prosenttia (ml. verkkokauppa), Baltian maiden 8 prosenttia ja Venäjän 16 prosenttia. Erinomaisesti sujuneesta kampanjasta huolimatta Stockmann arvioi, että Pohjoismaiden vähittäiskaupan markkinoiden kehitys jatkuu heikkona myös loppuvuonna 2013. Kuluttajien ostovoima ei kasva, ja yleisen kustannustason ennustetaan nousevan.

Näistä tekijöistä johtuen Stockmann käynnistää kustannussäästöohjelman, jonka toimet vähentävät kuluja kesästä 2013 alkaen. Tavoitelluista säästöistä huolimatta Stockmann muuttaa koko vuoden 2013 tulosennustettaan.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2013

Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton ei arvioida ylittävän vuoden 2012 tasoa.

Aiempi tulosennuste vuodelle 2013 (tilinpäätöstiedote 13.2.2013):
Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2012.

Tavoitteena kulurakenteen tehostaminen

Stockmannin kustannussäästöohjelma tähtää säästöihin kesästä 2013 alkaen sekä kulurakenteen tehostamiseen pitkällä aikavälillä. Välittömänä toimenpiteenä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut lomautuksista. Esityksenä on lomauttaa koko Suomen tavarataloryhmän ja konsernihallinnon henkilöstö 12 työpäivän ajaksi. Neuvottelut koskevat noin 5 000 henkilöä ja lomautuksilla tavoitellaan noin 7 miljoonan euron säästöjä kesään 2014 mennessä. Tavarataloryhmässä ja muotiketjuissa on aloitettu myös muita toimenpiteitä, joiden tavoite on vähentää toiminnan kiinteitä kuluja yli 10 miljoonalla eurolla vuonna 2013.

Tavarataloryhmän ja konsernihallinnon organisaatioiden eri osissa aloitetaan selvitys rakenteellisista muutoksista, joilla tähdätään toiminnan tehostamiseen pitkällä aikavälillä kaikissa tukitoiminnoissa ja myyntiorganisaatioissa. Muutoksilla saavutetaan kustannussäästöjä vuodesta 2014 alkaen. Rakenteellisten muutosten henkilöstövaikutukset ja säästötavoitteet täsmentyvät vaiheittain, syksystä 2013 alkaen. Muotiketjut-liiketoimintayksikössä jatketaan synergioiden etsimistä ja lisätään kustannustehokkuutta aiemmin julkistetun suunnitelman mukaisesti.

Stockmannin tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus julkistetaan perjantaina 26.4.2013.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen