Korjaus: Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Finland, 2013-03-21 18:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 21.3.2013 klo 19.30 EET

Stockmann Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2013 päätöksiä koskevasta tiedotteesta puuttui yhden hallitukseen valitun jäsenen nimi. Hallituksen kokoonpanoa koskeva kohta kuuluu korjattuna seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen rehtori ja professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, toimitusjohtaja Per Sjödell, kauppatieteiden maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg, ministeri Christoffer Taxell, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen ja toimitusjohtaja Dag Wallgren. Hallituksen jäsenen Kaj-Gustaf Berghin ilmoitettua, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, uudeksi jäseneksi valittiin Stiftelsen för Åbo Akademin toimitusjohtaja Kjell Sundström, joka on aiemmin toiminut lukuisissa kansainvälisissä rahoitusalan johtotehtävissä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.


Lisätietoja:
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen