Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2012

Liikevaihto ja tulos paranivat vuonna 2012: liikevoitto kasvoi 17 miljoonaa euroa

Helsinki, Suomi, 2013-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 13.2.2013 klo 8.00

Lokakuu - joulukuu 2012:
Konsernin liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 643,8 miljoonaa euroa (626,1 miljoonaa euroa).
Liikevoitto oli 56,8 miljoonaa euroa (59,3 miljoonaa euroa).

Tammikuu - joulukuu 2012:
Konsernin liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 2 116,4 miljoonaa euroa (2 005,3 miljoonaa euroa).
Liikevoitto oli 87,3 miljoonaa euroa (70,1 miljoonaa euroa).
Tilikauden tulos oli 53,6 miljoonaa euroa (30,8 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,74 euroa (0,43 euroa). 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,60 euron osakekohtaista osinkoa.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia vuonna 2012 ja koko vuoden liikevoitto parani 17 miljoonaa euroa. Olen tyytyväinen, että monien vaikeiden vuosien jälkeen ja ensimmäistä kertaa vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen saavutimme positiivisen liiketuloksen Venäjän toiminnoissa. Erityisesti tavaratalomme Venäjällä paransivat merkittävästi kannattavuuttaan, ja kaikki seitsemän tavarataloa kasvattivat liikevaihtoaan ja tulostaan. Myös Pietarissa sijaitseva Stockmannin Nevsky Centre -kauppakeskus saavutti tavoitteensa ja antoi osuudellaan hyvän panoksen tulosparannukseen. Hyvä kehitys jatkui myös kaikkien yksiköiden toiminnassa Baltian maissa, jotka ovat toipuneet talouskriisistä.

Euroopan velkakriisi on aiheuttanut paljon epävarmuutta kuluttajakäyttäytymiseen, mikä näkyi Pohjoismaiden markkinoiden hitaana kasvuna vuonna 2012. Joulukauppa kehittyi tavaratalojen osalta odotuksiemme mukaisesti, mutta Hobby Hallin ja muotiketjujemme kehitys kaikissa Pohjoismaissa oli odotuksia heikompaa. Lindex kasvatti kuitenkin onnistuneesti markkinaosuuttaan ja tulostaan useimmissa toimintamaissaan vuonna 2012.

Stockmannin tilikauden tulos kasvoi enemmän kuin liikevoitto. Tähän vaikuttivat pääasiassa laskeneet nettorahoituskulut ja vuoden 2013 alusta laskenut Ruotsin yhteisöverokanta, jolla oli vaikutusta laskennalliseen verovelkaan. Näiden tekijöiden johdosta osakekohtainen tulos kasvoi 73 prosenttia.

Euroopan velkakriisille ei ole löytynyt lopullista ratkaisua, ja tilanne aiheuttaa epävarmuutta myös vuonna 2013. Markkinoiden hidas kasvu täytyy huomioida erityisesti Suomen tavarataloissamme, joissa liikevoitto jäi odotuksista vuonna 2012. Seppälän kokonaisvaltainen brändiuudistus luo muotiketjulle mahdollisuuden parantaa jatkossa tulostaan.

Stockmann-konsernin kansainvälistyminen saavutti tärkeän virstanpylvään vuonna 2012, jolloin liikevaihto ulkomailla oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin liikevaihto Suomessa. Tämä suuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa. Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2012.

Vuoden 2013 näkymät
Euroopan talouden epävakaan tilanteen arvioidaan jatkuvan vuonna 2013. Euroopan velkakriisille ei ole löytynyt lopullista ratkaisua, mikä aiheuttaa epävarmuutta vähittäiskaupan markkinakehitykseen. Heikentyvä ostovoima voi heikentää kuluttajaluottamusta entisestään, ja näyttääkin todennäköiseltä, että Suomen markkinoilla matala kasvu jatkuu pitkään. Kohtuuhintaisen muodin markkinat kehittyivät heikosti vuosina 2011 ja 2012 erityisesti Ruotsissa, mutta vuonna 2013 markkinoilta odotetaan vähäistä kasvua.

Venäjän markkinat jatkanevat Pohjoismaita parempaa kehitystä, jollei öljyn hinta merkittävästi laske nykyiseltä tasoltaan. Vähittäiskaupan kasvun arvioidaan jatkuvan Baltian maissa. Markkinoiden suuri epävarmuus ja kuluttajien alhainen luottamus voivat kuitenkin edelleen heikentää kuluttajien ostohalukkuutta kaikilla markkinoilla.

Stockmannin päätös lopettaa Bestseller-franchising-toiminta Venäjällä ja Zara-franchising-toiminta Suomessa hidastavat jonkin verran liikevaihdon kasvua. Venäjällä franchising-toiminnan lopetus parantaa kuitenkin liikevoittoa. Etenkin Suomen toiminnassa kiinnitetään huomiota kustannustehokkuuteen. Konsernin investointien arvioidaan jäävän poistoja pienemmiksi ja olevan noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton odotetaan olevan suurempi kuin vuonna 2012. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liiketulos on normaalista kausivaihtelusta johtuen tappiollinen.


Avainlukuja

  10-12/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
1-12/
2011
Liikevaihto, Me 643,8 626,1 2 116,4 2 005,3
Liikevaihdon kasvu, % 2,8 8,5 5,5 10,1
Suhteellinen myyntikate, % 49,5 48,6 49,5 48,7
Liikevoitto, Me 56,8 59,3 87,3 70,1
Nettorahoituskulut, Me 8,7 8,1 32,4 34,4
Tulos ennen veroja, Me 48,2 51,1 54,9 35,7
Katsauskauden tulos, Me 47,7 45,2 53,6 30,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,66 0,63 0,74 0,43
Oma pääoma/osake, e     12,40 12,11
Liiketoiminnan rahavirta, Me 141,1 179,8 123,7 66,2
Investoinnit, Me 19,4 15,7 60,3 66,0
Nettovelkaantumisaste, %     90,9 95,3
Omavaraisuusaste, %     42,8 42,2
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
    71 945 71 496
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk     5,1 4,1
Henkilöstö, keskimäärin 16 101 16 183 15 603 15 964

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2013
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2013 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 13.2.2013.

Taloudellinen informaatio vuonna 2013
Stockmannin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2012 vuosikertomuksen sähköinen versio julkaistaan kotisivuilla stockmanngroup.com viikolla 9, viimeistään 28.2.2013. Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 11.

Vuoden 2013 osavuosikatsaukset julkaistaan 26.4.2013, 9.8.2013 ja 30.10.2013.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 13.2.2013 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Tema -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 13.2.2013 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Financial Statements 2012 FIN.pdf


Takaisin listaukseen