HULLUT PÄIVÄT -KAMPANJAN SIIRTYMINEN HUHTIKUULLE ALENSI STOCKMANN-KONSERNIN MAALISKUUN MYYNTIÄ

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 11.4.2005 klo 11.30

HULLUT PÄIVÄT -KAMPANJAN SIIRTYMINEN HUHTIKUULLE ALENSI STOCKMANN- KONSERNIN MAALISKUUN MYYNTIÄ

Stockmann-konsernin maaliskuun myynti oli 132,6 Me eli 6 prosenttia viimevuotista pienempi, mikä johtuu pääasiassa Hullujen Päivien ajoittumisesta kokonaan huhtikuulle. Tammi-maaliskuun myynti oli 400,6 Me eli edellisen vuoden tasolla. Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos tulee aikaisempien arvioiden mukaisesti olemaan pienempi kuin edellisenä vuonna.

Stockmann-konsernin myynti oli maaliskuussa 132,6 miljoonaa euroa eli ennakoidulla tavalla 6 prosenttia edellisen vuoden maaliskuuta pienempi. Pääasiallinen syy myynnin laskuun on tavarataloryhmän Hullut Päivät - kampanjan ajoittuminen kokonaan huhtikuun puolelle, kun edellisenä vuonna kampanjan avauspäivä oli maaliskuussa. Lisäksi Suomessa oli maaliskuussa kaksi myyntipäivää viimevuotista vähemmän maaliskuulle ajoittuneen pääsiäisen vuoksi. Koko ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myyntipäiviä oli Suomessa kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen myynti oli edellisen vuoden tasolla. Kotimaan tavarataloissa huhtikuun alussa järjestetty Hullut Päivät -kampanja onnistui hyvin, ja myynti kasvoi 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Parhaiten myyntiään kasvatti maaliskuussa Seppälä, jonka myynti kasvoi 12 prosenttia. Kasvu Suomessa oli 6 prosenttia ja ulkomailla 61 prosenttia. Ulkomaanmyynnin vahva kasvu johtuu osin myymäläverkon kasvusta Venäjällä ja Baltiassa sekä myös hyvästä vertailukelpoisesta myynnin kasvusta. Seppälän ensimmäisen vuosineljänneksen myynti kasvoi 5 prosenttia.

Tavarataloryhmän maaliskuun myynti pieneni 2 prosenttia. Myynti pieneni kotimaassa 12 prosenttia ja kasvoi ulkomailla 46 prosenttia. Ulkomaanmyynnin vahva kasvu johtuu tavaratalo- ja myymäläverkon kasvusta Venäjällä sekä hyvästä vertailukelpoisesta kasvusta Baltiassa. Tavarataloryhmän ensimmäisen vuosineljänneksen myynti kasvoi 7 prosenttia.

Hobby Hallin myynti pieneni maaliskuussa 6 prosenttia. Myynti Suomessa pieneni 9 prosenttia maaliskuun vähempien myyntipäivien vuoksi, mutta kasvoi Liettuan toiminnan lopettamisesta huolimatta ulkomailla 13 prosenttia Viron ja Latvian markkinoiden hyvän kehityksen ansiosta. Hobby Hallin myynnin kasvu tammi-maaliskuussa oli 7 prosenttia.

Stockmann Auton maaliskuun myynti pieneni 19 prosenttia. Pienentyminen johtuu kokonaan Herttoniemen Volkswagen-Audi-autotalon siirtymisestä Keskolle 1.7.2004 alkaen. Autoryhmän tammi-maaliskuun myynti pieneni 18 prosenttia. Vertailukelpoinen myynti ilman Herttoniemen autotaloa kasvoi maaliskuussa 4 prosenttia ja tammi-maaliskuussa samoin 4 prosenttia.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta heikentäviä tekijöitä olivat tavarataloryhmän Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen edellisestä vuodesta poiketen kokonaan huhtikuun puolelle, Herttoniemen Autotalon siirtyminen Keskolle 1.7.2004 lukien sekä se, että ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomessa oli kolme myyntipäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä syistä konsernin ensimmäisen neljänneksen kokonaistulos tulee aikaisempien arvioiden mukaisesti olemaan pienempi kuin edellisenä vuonna. Koko vuodelta tavoitteena on, että Stockmann- konsernin voitto on parempi kuin vuonna 2004.

Maaliskuun myynti ja myynti vuoden alusta

maaliskuu tammi-maaliskuu tammi- joulukuu

20052004Ind.20052004Ind.2004
MeMe05/04MeMe05/04Me
Tavarataloryhmä52,659,788159,8164,297746,1
kotimaa Tavarataloryhmä 18,8 12,9 146 53,6 35,5 151 192,7 ulkomaat Tavarataloryhmä 71,4 72,7 98 213,4 199,6 107 938,8 yhteensä
Stockmann Auto*32,139,58196,5117,982437,1
Hobby Hall kotimaa15,717,29148,846,0106180,4
Hobby Hall ulkomaat3,73,311311,710,611034,0
Hobby Hall yhteensä19,420,59460,556,6107214,4
Seppälä kotimaa8,27,710626,025,9100128,3
Seppälä ulkomaat1,30,81614,12,715115,4
Seppälä yhteensä9,68,611230,028,6105143,7
Kiinteistöt + muut0,10,00,20,20,9
Kotimaa yhteensä108,7124,287331,2354,2941 492,8
Ulkomaat yhteensä23,917,114069,448,8142242,1
Stockmann yhteensä* 132,6141,394400,6402,9991 735,0
* Jos Stockmann Auton myynnin vertailuluvusta eliminoidaan Keskolle 1.7.2004 siirtyneen Herttoniemen toimipisteen myynti, Stockmann Auton myynnin kasvu tammi-maaliskuussa oli 4 prosenttia ja konsernin myynnin kasvu 6 prosenttia.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen