Stockmannin osakkeiden merkintä vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla ja osakepääoman korotus

Helsinki, Suomi, 2012-08-24 14:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

STOCKMANN Oyj Abp, Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä 24.8.2012 klo 15.15 EET

Stockmann Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt lisäerän uusia osakemerkintöjä, jotka tehtiin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla merkintäaikana 2. - 31.5.2012. Kanta-asiakasoptioilla merkittiin 3 166 Stockmannin 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Osakkeita merkitsi 77 Stockmannin kanta-asiakasta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 6 332 eurolla.

Osakepääoma on korotuksen jälkeen 144 097 366 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä on 41 421 120. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 23.8.2012 ja ne tulevat kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28.8.2012. Optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Merkintähinta oli 11,28 euroa vähennettynä merkintähinnan määräytymisjakson
(1. - 28.2.2009) alkamisen jälkeen päätetyillä osakekohtaisilla osingoilla. Tänä vuonna merkintähinta oli 8,29 euroa osakkeelta.

Toukokuussa 2012 oli viimeinen mahdollisuus merkitä osakkeita Stockmannin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla. Mikäli osakkeita ei merkitty, optiot raukesivat ja ne muuttuivat arvottomiksi. Yhteensä vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla merkittiin
902 683 B-osaketta.


Lisätietoja:
Saara Lifflander, lakimies, puh. (09) 121 3227

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen