Stockmannin osakkeiden merkintä vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla ja osakepääoman korotus

Helsinki, Suomi, 2012-06-29 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä 29.6.2012 klo 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt uusia osakemerkintöjä, jotka tehtiin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla merkintäaikana 2. - 31.5.2012. Kanta-asiakasoptioilla merkittiin 204 688 Stockmannin 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Osakkeita merkitsi 5 321 Stockmannin kanta-asiakasta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 409 376 eurolla.

Osakepääoma on korotuksen jälkeen 144 091 034 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä on 41 417 954. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja ne tulevat kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa tänään 29.6.2012. Optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Merkintähinta oli 11,28 euroa vähennettynä merkintähinnan määräytymisjakson (1. - 28.2.2009) alkamisen jälkeen päätetyillä osakekohtaisilla osingoilla. Tänä vuonna merkintähinta oli 8,29 euroa osakkeelta.

Toukokuussa 2012 oli viimeinen mahdollisuus merkitä osakkeita Stockmannin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla. Mikäli osakkeita ei merkitty, optiot raukesivat ja ne muuttuivat arvottomiksi. Nyt rekisteröityjen osakkeiden lisäksi hyväksytään vielä syksyllä 2012 lisäerä kanta-asiakasoptioilla tehtyjä osakemerkintöjä.

Lisätietoja:
Saara Lifflander, lakimies, puh. (09) 121 3227

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen