STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45

STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan tulos parani 17,4 Me edellisestä vuodesta. Sekä tavarataloryhmä että Seppälä paransivat merkittävästi liikevoittoaan ja tekivät historiansa parhaat tulokset. Autoryhmän liikevoitto pieneni. Hobby Hall paransi liiketulostaan, joka jäi vielä tappiolliseksi. Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 5,1 Me ja oli 79,1 Me. Edellisen vuoden vastaavaan lukuun, joka oli 74,0 Me, sisältyi 15,4 Me liiketoiminnan muita tuottoja. Liiketoiminnan muut tuotot vuonna 2004 olivat 3,1 Me. Tulos osaketta kohden kasvoi 1,11 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,01 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 1,00 euroa osakkeelta.

Myynti kasvoi 2,1 prosenttia

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia eli 36,3 miljoonaa euroa ja oli 1 735,0 miljoonaa euroa. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 11 prosentista 14 prosenttiin. Liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia ja oli 1 445,0 miljoonaa euroa. Liiketoimintayksiköiden liikevaihdot ilmenevät oheisesta taulukosta.

Tulos parani merkittävästi

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 36,1 miljoonalla eurolla ja oli 493,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani ja oli 34,2 prosenttia (32,4 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani kaikissa liiketoimintayksiköissä. Liiketoiminnan kustannukset kasvoivat 16,7 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto parani 18,0 miljoonaa euroa. Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa. Konsernin varsinaisen liiketoiminnan voitto ennen satunnaisia eriä parani näin ollen 17,4 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat Helsingin Herttoniemen Volkswagen- Audi-talon liiketoiminnan myynnistä saadusta korvauksesta sekä arvopapereiden myyntivoitoista ja olivat 3,1 miljoonaa euroa, eli 12,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Konsernin liikevoitto kasvoi 5,7 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 71,4 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 5,1 miljoonaa euroa ja oli 79,1 miljoonaa euroa.

Välittömät verot olivat 20,9 miljoonaa euroa eli 1,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tulosta vastaavat verot olivat 25,3 miljoonaa euroa (20,4 miljoonaa euroa), ja laskennallisen verovelan muutos oli -4,4 miljoonaa euroa. Laskennallisen verovelan muutoksessa on huomioitu Suomen yhteisöverokannan alentuminen 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2005 alusta lukien.

Tilikauden voitto oli 58,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 51,7 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden kasvoi 0,10 euroa ja oli 1,11 euroa (vuotta aiemmin 1,01 euroa). Optioiden vaikutuksella laimennettu tulos osaketta kohden oli 1,09 euroa (1,00 euroa).

Sijoitettu pääoma pieneni ja oli vuoden lopussa 557,5 miljoonaa euroa (611,8 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman kehitykseen vaikutti rahavarojen suunniteltu pienentäminen. Sijoitetun pääoman tuotto nousi 14,3 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli 13,2 prosenttia. Oman pääoman tuotto kasvoi ja oli 11,2 prosenttia ja vuotta aiemmin 9,6 prosenttia. Oma pääoma osaketta kohden oli 9,16 euroa ja vuotta aiemmin 10,36 euroa.

Myynnin ja kannattavuuden kehitys liiketoimintayksiköittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 10 prosenttia 938,9 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 4 prosenttia ja ulkomailla 43 prosenttia. Kotimaassa myynnin kasvua pienensi Akateemisen Kirjakaupan lehtiliiketoiminnan myyminen kesäkuussa 2003. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi kaikissa toimintamaissa markkinoita nopeammin.

Venäjällä avattiin Moskovassa huhtikuussa Mega Etelä -tavaratalo, kesäkuussa Marina Roscha -kauppakeskuksessa Zara-myymälä sekä joulukuussa Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa tavaratalo ja Zara-myymälä. Nämä uudet toimipisteet yhdessä lokakuussa 2003 avatun Riian tavaratalon kanssa lisäsivät ulkomaantoimintojen myynnin kasvua. Ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä oli 21 prosenttia (16 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 13,3 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 53,0 miljoonaa euroa (39,7 miljoonaa euroa). Tulosta rasittivat Moskovan uusien tavaratalojen ja Riian tavaratalon käynnistyskustannukset. Sijoitetun pääoman tuotto oli 23,7 prosenttia ja vuotta aiemmin 21,1 prosenttia.

Automyynnin kasvu Suomessa tasaantui autoveron alentamista seuranneen poikkeuksellisen voimakkaan myynnin kasvun jälkeen. Autoryhmän myynti pieneni 9 prosenttia ja oli 437,1 miljoonaa euroa. Myynnin pieneneminen johtuu kokonaisuudessaan Herttoniemen Volkswagen-Audi-autotalon siirtymisestä Keskon tytäryhtiölle 1.7.2004 lukien. Siirtyneen autotalon myynti oli vuonna 2003 noin 22 prosenttia koko Stockmannin autoryhmän myynnistä. Uusien autojen kappalemääräinen myynti pieneni 17 prosenttia ja käytettyjen autojen kappalemääräinen myynti 4 prosenttia. Ryhmän liikevoitto pieneni 1,4 miljoonaa euroa pääosin Herttoniemen Volkswagen- Audi-autotalosta luopumisen seurauksena ja oli 4,2 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 prosenttia ja vuotta aiemmin 13,2 prosenttia. Stockmann jatkaa voimakkaasti panostamista autokaupan ja huoltotoiminnan kehittämiseen tavaratalopaikkakunnilla. Espoon Suomenojalla avattiin heinäkuun alussa Suomen ensimmäinen Audi- tehtaan suositusten mukainen autotalo, joka palvelee pääkaupunkiseutua ja lähiympäristöä. Oulusta ostettiin lokakuun lopulla BMW-MINI-jälleenmyyjä Autotalo Jurvakainen Oy.

Hobby Hallin myynti pieneni 9 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 214,4 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa jäi 6 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Suomen myynti pieneni pääosin vuoden 2003 lopussa ja vuoden 2004 alussa suljettujen myymälöiden vaikutuksesta. Online-kauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli jo 27 prosenttia. Myynti ulkomailla jäi 22 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikuttivat kiristetty luottopolitiikka sekä yhden myymälän lopettaminen Virossa syksyllä 2003. Hobby Hall tehosti vaihto-omaisuuden hallintaa, ja varaston taso pienentyi 31 prosenttia vuoden 2004 aikana. Hobby Hallin henkilöstö väheni vuoden 2004 aikana 155 henkilöllä. Vaikka myynti jäi tavoitteesta, niin suhteellisen myyntikatteen paranemisen ja kulusäästöjen ansiosta Hobby Hallin liiketulos parani 0,3 miljoonaa euroa ja oli -3,1 miljoonaa euroa. Liettuan tappiollinen liiketoiminta päätettiin lopettaa maaliskuun 2005 loppuun mennessä.

Seppälän myynti kasvoi 10 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 143,7 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi sekä Suomessa että ulkomailla. Baltiassa myyntiä kasvattivat Latviassa vuoden 2003 loppupuolella avatut 4 myymälää ja vuonna 2004 avatut kaksi myymälää sekä toukokuussa Virossa Tallinnan uudistetussa Viru Keskuksessa vuoden tauon jälkeen avattu myymälä. Lisäksi Seppälä avasi ensimmäisen Venäjän-myymälänsä Moskovassa huhtikuussa 2004 ja kaksi seuraavaa marras- ja joulukuussa. Seppälän liikevoitto kasvoi myynnin ja suhteellisen myyntikatteen paranemisen ansiosta peräti 6,3 miljoonaa euroa ja oli 16,4 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 127,7 prosenttia ja vuotta aiemmin 58,5 prosenttia.

Rahoitus

Likvidit varat olivat vuoden 2004 lopussa 41,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 121,3 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana ei lyhennetty lainoja eikä nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli joulukuun lopussa 13,1 miljoonaa euroa. Investointeihin sitoutui pääomaa yhteensä 59,0 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin yhteensä 123,3 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa kertyi 3,0 miljoonaa euroa vuoden 1997 ja vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä ja 6,5 miljoonaa euroa kanta-asiakasoptioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä. Lisäksi käyttöomaisuuden realisoinneista kertyi yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 65,5 prosenttia. Vuoden 2003 lopussa omavaraisuusaste oli 68,3 prosenttia.

Vastuusitoumukset pienenivät vuoden 2003 lopusta 19,7 miljoonalla eurolla ja olivat 41,1 miljoonaa euroa. Liiketilojen vuokrasopimuksista aiheutuvat vastuut olivat 456,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 471,1 miljoonaa euroa.

Osingot

Vuodelta 2003 maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti huhtikuussa perusosinkona 0,90 euroa osakkeelta ja lisäosinkona 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 70,5 miljoonaa euroa. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 8.12.2004 jakaa varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn 1,35 euron osingon lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Ylimääräisenä osinkona maksettiin joulukuussa yhteensä 52,8 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona vuodelta 2004 maksetaan 1,00 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 90 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Strategian täsmennys

Stockmann-konsernin hallitus vahvisti strategiakäsittelyssään kesäkuussa 2004 yhtiön strategian, jonka mukaan konserni kasvaa lähivuosina voimakkaasti erityisesti Venäjän markkinoilla. Tavoitteena on, että vuoden 2008 loppuun mennessä noin kolmannes myynnistä ja vähintään saman verran tuloksesta saadaan Baltian ja Venäjän markkinoilta.

Ulkomaisen kasvun keihäänkärkinä ovat tavaratalot, Seppälä sekä franchising-sopimukseen perustuva Zara-ketjun kasvattaminen Venäjällä. Uudeksi liiketoiminnan kasvattamismahdollisuudeksi on osoittautunut franchising-toiminnan laajentaminen myös niiden muiden kansainvälisten brandien osalta, jotka ovat eri yhteyksissä osoittaneet kiinnostusta Stockmannin Venäjän-tuntemuksen hyödyntämiseen. Osana tämän strategian toteuttamista Stockmann allekirjoitti lokakuussa tanskalaisen Bestseller- konsernin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella Stockmann sai yksinoikeuden Bestsellerin tuotemerkkien jälleenmyyntiin Venäjällä. Bestsellerin tuotemerkkejä ovat muun muassa Vero Moda, Only, Jack & Jones, Exit ja Selected. Ensimmäinen Bestsellerin merkkien myymälä avataan Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa keväällä 2005.

Syksyn 2004 aikana selvitettiin Hobby Hallin kehittämisvaihtoehtoja. Tämän selvitystyön tuloksena Hobby Hallin kehittämistä päätettiin jatkaa osana Stockmann-konsernia.

Autokauppaa kehitetään osana Stockmannia hyödyntäen erityisesti kanta- asiakasmarkkinoinnin kautta syntyvät synergiat tavarataloliiketoiminnan kanssa sekä EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen muutoksen antamat mahdollisuudet liike-toiminnan kasvattamiseen. Strategialinjauksen mukaisesti Stockmann osti lokakuussa oululaisen BMW-MINI-jälleenmyyjän Autotalo Jurvakainen Oy:n koko osakekannan, joka siirtyi Stockmannin omistukseen 1.11.2004. Tämän kaupan ansiosta Stockmann pystyy palvelemaan asiakkaitaan kaikilla kotimaan tavaratalopaikkakunnilla myös autokaupassa.

Muutoksia organisaatiossa

Autoryhmän uudeksi johtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 2.4.2004 lukien ekonomi Klaus Sundström. Ryhmän aiempi johtaja Esa Mäkinen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

Hobby Hallin uudeksi toimitusjohtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin KTM Raija Saari 15.11.2004 lukien. Hobby Hallin edellinen toimitusjohtaja, Stockmann-konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies Henri Bucht siirtyi samasta päivästä lukien erityistehtäviin ja lopettaa yhtiön palveluksessa 30.6.2005. Toimitusjohtajan varamieheksi nimitettiin 15.11.2004 lukien konsernin varatoimitusjohtaja, tavarataloryhmän johtaja Jukka Hienonen.

Konsernirakenteen kehittäminen

Selkeyttääkseen Stockmannin konsernirakennetta ja lisätäkseen liiketoiminnan läpinäkyvyyttä hallitus päätti lokakuussa Stockmannin autoryhmän yhtiöittämisestä liiketoimintasiirtona emoyhtiön täysin omistamalle tytäryhtiölle Stockmann Auto Oy Ab:lle, jonka toimitusjohtajaksi nimitettiin Stockmannin autoryhmän johtaja Klaus Sundström. Yhtiöittäminen toteutettiin 1.1.2005 lukien.

Hallitus päätti myös Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden siirtämisestä emoyhtiön täysin omistamalle suomalaiselle holding-yhtiölle Oy Stockmann Russia Holding Ab:lle. Osakkeiden siirto uudelle holding-yhtiölle toteutettiin lokakuussa. Lisäksi hallitus päätti perustaa emoyhtiön täysin omistaman suomalaisen rahoitusyhtiön Oy Stockmann Russia Finance Ab:n, joka rahoittaa mm. Stockmannin venäläisten tytäryhtiöiden käyttöomaisuushankinnat. Yhtiön toiminta käynnistyi joulukuussa 2004.

Investoinnit

Vuoden 2004 investoinnit olivat yhteensä 59,0 miljoonaa euroa (40,9 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 39,6 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävimmät investointikohteet olivat Ikealta vuokratuissa tiloissa toimivat Moskovan uudet Mega Etelä ja Mega Pohjoinen -tavaratalot. Mega Etelä -tavaratalo avattiin huhtikuussa, ja kohteeseen sitoutui vuoden 2004 aikana 12,3 miljoonaa euroa. Mega Pohjoinen -tavaratalo avattiin joulukuussa, ja siihen sitoutui vuoden 2004 aikana 16,2 miljoonaa euroa. Molempien tavaratalojen myyntipinta-alat ovat noin 10 000 neliömetriä. Stockmannin kokonaisinvestoinnit näihin tavarataloihin olivat yhteensä 31,2 miljoonaa euroa. Moskovassa avattiin myös kaksi Zara-myymälää, kesäkuun alussa Marina Roscha -kauppakeskuksessa ja joulukuussa Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa. Suomessa avattiin vuonna 2004 kaksi uutta Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun myymälää, joita on näiden avausten jälkeen yhteensä kahdeksan.

Autoryhmän investoinnit olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.

Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat pääosin tietojärjestelmien kehittämiseen.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Seppälä avasi ensimmäisen Venäjän myymälänsä Stockmannin tavaratalon yhteydessä Moskovan Mega Etelä -kauppakeskuksessa huhtikuussa. Toisen myymälän Venäjällä Seppälä avasi Marinon kauppakeskuksessa Kaakkois-Moskovassa marraskuussa 2004 ja kolmannen joulukuussa Moskovan Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa Stockmann-tavaratalon yhteydessä. Lisäksi Seppälä avasi marraskuussa uuden myymälän Latvian Liepajassa.

Kiinteistöinvestoinnit olivat 13,6 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa euroa kohdistui Audi-autotaloon Espoon Suomenojalla ja 7,6 miljoonaa euroa Helsingin tavaratalon laajennuksen valmistelutöihin sekä liukuportaiden ja hissien uusimiseen.

Muut investoinnit olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmann avaa myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla syksyllä 2005. Hankkeen kustannusarvio Stockmannin osalta on noin 10 miljoonaa euroa.

Helsingissä on vireillä mittava keskustan tavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Sen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on vireillä. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2009 loppuun mennessä.

Lokakuussa allekirjoitettiin vuokrasopimus Zaran ns. flagship-myymälän avaamisesta keskeiselle liikepaikalle aivan Moskovan ydinkeskustassa keväällä 2005. Lisäksi on tehty sopimukset kolmen uuden Zara-myymälän avaamisesta Moskovassa vuonna 2005. Lisäksi Moskovassa avataan 2-3 Bestseller-myymälää, joista ensimmäinen Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa keväällä 2005.

Seppälän tavoitteena on avata lisää myymälöitä Moskovassa ja laajentaa toimintaansa Pietariin. Lisäksi Seppälä aloittaa toimintansa Liettuassa vuoden 2005 keväällä.

Siirtyminen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön

Stockmann siirtyi vuoden 2005 alusta lukien konserniraportoinnissaan suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS, Finnish Accounting Standards) kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Yhtiö on laatinut avaavan taseen IFRS-standardeihin siirtymäpäivälle, joka on 1.1.2004. IFRS-raportointiin siirtymisestä annetaan erillinen tiedote 15.2.2005. Ensimmäinen IFRS-muotoinen osavuosikatsaus julkistetaan 21.4.2005. Stockmannin IFRS:ään siirtymisen merkittävimmät vaikutukset liittyvät käyttöomaisuuden arvonkorotusten poistoihin, omien osakkeiden käsittelyyn, eräiden autokaupan leasing- ja osamaksusopimusten käsittelyyn, rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen sekä segmenttiraportointiin.

Oheisessa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamia muutoksia eräisiin konsernin vuoden 2004 tunnuslukuihin.

IFRS-taseen loppusumma vuoden 2004 lopussa oli lähes sama kuin FAS-taseen. IFRS-raportoinnin omavaraisuusaste oli 62,3 prosenttia eli 3,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin FAS-tilinpäätöksen omavaraisuus. Tämä johtuu lähinnä arvonkorotusten kertyneiden poistojen ja IFRS-oikaisuihin liittyvien laskennallisten verovelkojen kirjaamisesta siirtymähetkellä pois omasta pääomasta. IFRS-raportoinnin tilikauden voiton ja osakekohtaisen tuloksen kasvu johtuu lähinnä laskennallisen verovelan pienenemisestä. IFRS-tilinpäätökseen siirtymisellä ei ole vaikutusta konsernin kassavirtaan.

Raportoinnin segmenttijako muuttuu IFRS-raportointiin siirryttäessä siten, että kiinteistöyksikkö, jonka tuotot muodostuvat pääosin konsernin sisäisistä vuokratuotoista, poistuu. Konsernin omistamat kiinteistöt on IFRS-raportoinnissa jaettu liiketoimintaa harjoittaville segmenteille siten, että ne ovat mukana segmentin varoissa.

Segmenttien tuloslaskelmissa rakennusten poistot ja muut kulut korvaavat aiemmat sisäiset vuokrat. Liiketoiminnan muut tuotot on IFRS- raportoinnissa kohdistettu segmenteille, kun ne on aiemmin raportoitu vain konsernitasolla.

Segmenttijako perustuu konsernin organisaatioon ja sisäiseen raportointiin. Ensisijaiset segmentit ovat tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä. Toissijaiset segmentit ovat Suomi, Baltia ja Venäjä.

Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kasvoi 19 prosenttia eli 185,2 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja oli joulukuun lopussa oli 1 140,8 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät vuoden aikana sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Joulukuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 21,10 euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 18,00 euroa, ja B-osakkeen 21,70 euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 18,30 euroa.

Stockmannin vuoden 1997 optio-oikeuksilla merkittiin tammikuussa 2004 yhteensä 20 300 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 40 600 eurolla. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2004. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 5.4.2004.

Stockmann Oyj Abp:n hallitus hyväksyi kokouksissaan 12.2.2004 ja 15.11.2004 osakkeenomistajien pyynnöt yhteensä 174 650 yhtiön osakkeen muuntamisesta A-osakkeista B-osakkeiksi Stockmannin yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Osakemuunnot merkittiin kaupparekisteriin 163 000 osakkeen osalta 20.2.2004 ja 11 650 osakkeen osalta 21.12.2004.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa yhteensä 600 269 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 1 200 538 eurolla. Osakkeista 597 118 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 30.6.2004 ja 3 151 kappaletta 30.8.2004. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.7.2004 ja 31.8.2004.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin joulukuussa yhteensä 170 150 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 340 300 eurolla. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.12.2004. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 3.1.2005.

Osakemuuntojen ja optioiden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen A-osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2004 oli 24 564 243 ja B-osakkeiden 28 855 817.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin joulukuun lopussa vielä 4 900 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 9 800 eurolla. Stockmannin hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan 15.2.2005.

Stockmannin omistuksessa oli joulukuun 2004 lopussa 406 939 omaa B- osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 813 878 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen. Hallituksella on valtuudet yhtiön omistamien 406 939 oman B-osakkeen luovuttamiseen maaliskuun 30. päivään 2005 asti.

Henkilömäärän kehitys

Konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 9 589, mikä on 844 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilömäärän kasvu johtui pääosin uusista Moskovan tavarataloista. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 744 henkilöllä ja oli 7 812 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli joulukuun 2004 lopussa 3 391 henkilöä. Edellisen vuoden joulukuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 946 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilökunnasta kasvoi 20 prosentista 31 prosenttiin.

Vuoden 2005 näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2005 noin 2 - 3 prosenttia. Uusien autojen myynnin määrän arvioidaan pienenevän vuodesta 2004. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Vuoden 2005 myynnin arvioidaan olevan noin 1,9 miljardia euroa.

Tavarataloryhmän ja Seppälän liikevoiton arvioidaan edelleen paranevan vuoden 2004 tasosta. Stockmann Auton liikevoiton odotetaan pienenevän hieman. Hobby Hallin tuloksen odotetaan paranevan merkittävästi ja kääntyvän voitolliseksi. Tavoitteena on, että konsernin vuoden 2005 voitto on parempi kuin vuonna 2004.

Helsingissä 15. helmikuuta 2005

Stockmann Oyj Abp HALLITUS

Liikevaihto

1-12/041-12/03MuutosMuutos
MeMe%Me
Tavarataloryhmä kotimaa624,5602,222,33,7
Tavarataloryhmä ulkomaat164,8111,053,848,5
Tavarataloryhmä yhteensä789,3713,276,110,7
Autoryhmä358,0394,5-36,5-9,3
Hobby Hall -ryhmä kotimaa148,6158,5-9,9-6,2
Hobby Hall -ryhmä ulkomaat29,338,8-9,5-24,4
Hobby Hall -ryhmä yhteensä177,9197,3-19,3-9,8
Seppälä-ryhmä kotimaa105,398,86,56,6
Seppälä-ryhmä ulkomaat13,08,54,654,0
Seppälä-ryhmä yhteensä118,4107,311,110,4
Kiinteistöt + muut21,721,00,73,2
Eliminoinnit-20,2-20,50,3
Kotimaa yhteensä1 237,91 254,6-16,6-1,3
Ulkomaat yhteensä207,1158,248,930,9
Konserni1 445,01 412,732,32,3
Tuloslaskelma

1-12/041-12/03
MeMe
Liikevaihto1 445,01 412,7
Liiketoiminnan muut tuotot3,115,4
Materiaalit ja palvelut951,5955,3
Henkilöstökulut202,2194,9
Poistot ja arvonalentumiset30,228,8
Liiketoiminnan muut kulut192,9183,4
Liikevoitto71,465,7
Rahoitustuotot ja -kulut7,88,3
Voitto ennen satunnaisia eriä79,174,0
Satunnaiset erät
Voitto ennen veroja79,174,0
Tuloverot yhteensä20,922,3
Vähemmistön osuus0,00,0
Tilikauden voitto58,251,7
Bruttoinvestoinnit59,040,9
Prosenttia liikevaihdosta4,12,9
Ryhmien tuloskehitys Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q4/04 Q3/04 Q2/04 Q1/04

Liikevaihto429,7330,6348,8336,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,80,02,30,0
Materiaalit ja palvelut266,6221,8230,2232,9
Henkilöstökulut58,944,251,247,8
Poistot7,77,67,67,3
Liiketoiminnan muut kulut56,244,346,146,3
Liikevoitto41,112,715,91,6
Rahoitustuotot ja -kulut1,31,32,03,1
Voitto ennen satunnaisia eriä42,414,017,94,8
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja42,414,017,94,8
Välittömät verot12,94,12,61,4
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto29,510,015,43,4
Liikevoitto

1-12/041-12/03MuutosROCE %ROCE %
MeMeMe20042003
Tavarataloryhmä53,039,713,223,721,1
Autoryhmä4,25,6-1,410,213,2
Hobby Hall -ryhmä-3,1-3,40,3-3,5-3,4
Seppälä-ryhmä16,410,16,3127,758,5
Kiinteistöt13,814,5-0,810,411,4
Liiketoiminnan muut3,115,4-12,3
tuotot
Eliminoinnit + muut-15,9-16,10,2
Konserni71,465,75,714,313,2
Kaupallisten yksiköiden liikevoitot perustuvat sisäiseen laskentaan.Rahoitustilanne hyvä

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

Stockmann-konserniStockmann Oyj Abp
2004200320042003
Annetut vakuudet
Omasta puolesta
annetut vakuudet
  Annetut kiinnitykset1,71,71,71,7
  Pantatut arvopaperit0,20,10,20,1
Yhteensä1,91,71,91,7
Saman konserniin
kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Takaukset
  Vuokratakaukset17,816,4
  Muut takaukset19,317,4
Yhteensä37,133,8
Leasingvastuut
Tilikaudella 20053,02,95,64,8
maksettavat
  Myöhemmin maksettavat0,80,912,411,9
Yhteensä3,93,818,016,7
Muut omat vastuut
Siirrettyjen leasing- ja35,455,335,455,3
osamaksusopimusten takaisinostovastuut Yhteensä 35,4 55,3 35,4 55,3 Vastuut yhteensä
  Kiinnitykset1,71,71,71,7
  Pantit0,20,10,20,1
  Takaukset37,133,8
  Muut vastuut39,259,153,472,0
Yhteensä41,160,892,4107,5
Konsernin johdannaissopimukset

31.12.200431.12.2003
MeMe
Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset86,911,7
  Korkojohdannaissopimukset35,035,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset1,0-0,1
  Korkojohdannaissopimukset-0,5-0,9
Henkilömäärä Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna

1-12/04 1-12/03 Muutos

Tavarataloryhmä5 6014 782819
Autoryhmä740776-36
Hobby Hall -ryhmä608704-96
Seppälä-ryhmä75970950
Liikkeenjohto ja hallinto104977
Konserni7 8127 068744
Vuoden 2001 näkymät
TASE31.12.200431.12.2003
VASTAAVAAMeMe
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet9,110,3
Konserniliikearvo0,5
Liikearvo0,00,0
Muut pitkävaikutteiset menot13,714,7
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat1,25,4
Aineettomat hyödykkeet yhteensä24,430,5
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet17,817,8
Rakennukset ja rakennelmat143,7133,0
Koneet ja kalusto57,859,8
Muut aineelliset hyödykkeet36,310,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat7,09,5
Aineelliset hyödykkeet yhteensä262,7230,0
Sijoitukset
Omat osakkeet6,16,2
Muut osakkeet ja osuudet21,922,4
Sijoitukset yhteensä28,028,7
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ315,2289,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet195,0191,3
Vaihto-omaisuus yhteensä195,0191,3
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset0,10,2
Lainasaamiset0,00,1
Muut saamiset1,00,5
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä1,10,9
Laskennallinen verosaaminen1,80,8
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset169,6177,7
Muut saamiset15,76,5
Siirtosaamiset10,713,1
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä196,0197,3
Saamiset yhteensä198,9199,0
Rahoitusarvopaperit28,7101,8
Rahat ja pankkisaamiset12,719,5
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ435,2511,6
YHTEENSÄ750,4800,8
TASE31.12.200431.12.2003
VASTATTAVAAMeMe
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma106,8105,3
Ylikurssirahasto155,0147,1
Omien osakkeiden rahasto6,16,2
Vararahasto0,20,2
Muut rahastot43,843,7
Edellisten tilikausien voitto121,5192,9
Tilikauden voitto58,251,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ491,7547,1
Vähemmistöosuus0,00,0
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka22,626,0
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta13,148,6
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä13,148,6
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta35,0
Ostovelat93,892,2
Muut velat46,040,5
Siirtovelat48,246,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä223,0179,0
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ258,7253,7
YHTEENSÄ750,4800,8
Kassavirtalaskelma, konserni

20042003
MeMe
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut1 420,51 416,9
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut2,52,3
Maksut liiketoiminnan kuluista-1 319,7-1 333,2
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja103,385,9
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan-4,7-3,8
rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta11,811,0
Maksetut välittömät verot-23,9-20,9
Rahavirta ennen satunnaisia eriä86,472,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)86,472,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-57,1-41,0
hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 0,5 36,6 luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin0,00,0
Luovutustulot muista sijoituksista1,20,4
Saadut osingot investoinneista0,60,3
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)-54,7-3,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Myönnettyjen lainojen muutos lisäys (-), vähennys (+)0,10,1
Merkintä optiotodistuksilla9,516,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos lisäys (+), vähennys (-1,7-0,9
)
Pitkäaikaisten lainojen nostot13,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-1,0
Maksetut osingot ja muu voitonjako-123,0-45,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)-111,7-17,6
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+), vähennys (-)-79,950,8
Rahavarat tilikauden alussa121,370,5
Rahavarat tilikauden lopussa41,4121,3
IFRS:n käyttöönoton aiheuttamia muutoksia eräisiin konsernin tunnuslukuihin

Tunnusluvut 2004 FAS 2004 IFRS- IFRS 2004 standardeihin siirtymisen vaikutus

Liikevoitto71,4-1,070,4
Tilikauden voitto, Me58,21,159,3
Tulos/osake, laimentamaton, e1,110,021,13
Tulos/osake, laimennettu, e1,090,021,11
Taseen loppusumma, Me750,4-1,4749,0
Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia14,30,514,8
Oman pääoman tuotto, prosenttia11,21,012,2
Omavaraisuusaste, prosenttia65,5-3,262,3

Helsingissä, 15. helmikuuta 2005

Stockmann Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Tiedotustilaisuus tänään 15.2.2005 kello 14.30, World Trade Center, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen