Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2011

Kaikkien aikojen paras liikevaihto, Q4-liikevoitto kasvoi 22,1 prosenttia

Helsinki, Suomi, 2012-02-09 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 klo 8.00

Lokakuu - joulukuu 2011:
Konsernin liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia 626,1 miljoonaan euroon (576,9 miljoonaa euroa).
Liikevoitto oli 59,3 miljoonaa euroa (48,5 miljoonaa euroa).

Tammikuu - joulukuu 2011:

Konsernin liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia 2 005,3 miljoonaan euroon (1 821,9 miljoonaa euroa).
Liikevoitto oli 70,1 miljoonaa euroa (88,8 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli 30,8 miljoonaa euroa (78,3 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (1,10 euroa). 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,50 euron osakekohtaista osinkoa.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Vuonna 2011 Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Merkittävä osa kasvusta tuli Venäjän markkinoilta, jossa erityisesti uusi tavaratalo ja kauppakeskus Pietarissa mutta myös Jekaterinburgin uusi tavaratalo ja Moskovan tavaratalojen hyvä kehitys nostivat liikevaihtoa. Lindex-muotiketjun laajentuminen ja menestys, kasvanut myynti Helsingin keskustan laajentuneessa tavaratalossa ja kasvu kaikkien yksiköiden Baltian maiden toiminnassa vauhdittivat kasvua.

Liikevaihdon kasvu vuonna 2011, erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ei kattanut laajentumisen takia kasvaneita kustannuksia ja poistoja. Tilanne parani kesän jälkeen, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevoitto oli selvästi korkeampi kuin edellisenä vuonna. Osakekohtainen tulos laski vuonna 2011 enemmän kuin liikevoitto, koska vuonna 2010 tulosta paransivat rahoituskulujen ja verojen positiiviset kertaluontoiset erät. Tavoitetasomme on vuoden 2011 tulosta selvästi korkeammalla ja tähtäämmekin pidemmällä aikavälillä merkittävään tulosparannukseen.

Joulukauppa kehittyi odotustemme mukaisesti, mutta vähittäismarkkinoiden näkyvyys on edelleen heikko. Euroopan velkakriisi on edelleen ratkaisematta, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta ja markkinoiden odottamatonta epävakaisuutta. Jos markkinatilanne ei heikkene ja talouskehitys pysyy vakaana, meillä on hyvät edellytykset myynnin kasvulle ja myönteiselle tuloskehitykselle. Stockmann arvioikin konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuonna 2012.

Vuoden 2012 näkymät
Maailmantalouden vakiintumaton tila ja ratkaisematon Euroopan velkakriisi luovat haastavat lähtökohdat tulevaisuuden arvioinnille. Vähittäismarkkinatilanteen näkyvyys on edelleen heikko. Venäjän markkinat jatkanevat Pohjoismaita parempaa kehitystä, jollei raakaöljyn hinta merkittävästi laske nykyiseltä tasoltaan. Baltian maiden kuluttajamarkkinoiden positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Toisaalta korkea epävarmuus ja kuluttajien alhainen luottamus voivat edelleen heikentää kuluttajien ostohalukkuutta kaikilla markkinoilla.

Kohtuuhintaisten muotivaatteiden markkinat kehittyivät heikosti vuonna 2011 erityisesti Ruotsissa. Vuonna 2012 tilanteen arvioidaan parantuvan edellisvuoteen verrattuna. Hankintakapasiteettiin liittyvät ongelmat Kaukoidän hankintamarkkinoilla ovat helpottuneet ja raaka-aineiden sekä hankintahintojen hinnat ovat tasoittuneet.

Stockmannin päätös lopettaa tappiollinen Bestseller-franchising-toiminta vuonna 2012 vähentää hieman Venäjän liikevaihtoa mutta parantaa tulevaisuudessa liikevoittoa. Stockmann tavoittelee Venäjällä positiivista liikevoittoa vuonna 2012 ilman Bestseller-toimintoja.

Vuonna 2012 Stockmann keskittyy hyödyntämään täydellä teholla aiemmin tehtyjä investointeja ja pyrkii pääomien tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi kaikissa yksiköissä keskitytään kustannustehokkaaseen toimintaan. Konsernin investointien arvioidaan jäävän selvästi poistojen alle ja olevan yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon ja liikevoiton olevan suurempi kuin vuonna 2011, jollei markkinatilanne heikkene merkittävästi. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto on normaalista kausivaihtelusta johtuen tappiollinen.Avainlukuja

  10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
Liikevaihto, Me 626,1 576,9 2 005,3 1 821,9
Liikevaihdon kasvu, % 8,5 9,6 10,1 7,3
Suhteellinen myyntikate, % 48,6 49,4 48,7 49,9
Liikevoitto, Me 59,3 48,5 70,1 88,8
Nettorahoituskulut, Me 8,1 4,2 34,4 14,6
Tulos ennen veroja, Me 51,1 44,3 35,7 74,2
Katsauskauden tulos, Me 45,2 37,1 30,8 78,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,63 0,52 0,43 1,10
Oma pääoma/osake, e     12,11 12,45
Liiketoiminnan rahavirta, Me 179,8 108,2 66,2 91,8
Investoinnit, Me 15,7 58,2 66,0 165,4
Nettovelkaantumisaste, %     95,3 87,7
Omavaraisuusaste, %     42,2 43,1
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl     71 496 71 120
 
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk     4,1 5,8
Henkilöstö, keskimäärin 16 183 16 220 15 964 15 165

 

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.fi.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 9.2.2012 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Tema -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 9.2.2012 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Tilinpaatostiedote 2011.pdf


Takaisin listaukseen