STOCKMANNIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2008 KANTA-ASIAKASOPTIOILLA JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Helsinki, Suomi, 2011-10-14 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

STOCKMANN Oyj Abp, Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä 14.10.2011 klo 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n hallitus on hyväksynyt lisäerän uusia osakemerkintöjä, jotka tehtiin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla merkintäaikana 2.5. - 31.5.2011. Kanta-asiakasoptioilla merkittiin 1 748 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Osakkeita merkitsi 46 Stockmannin kanta-asiakasta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 3 496 eurolla.

Osakepääoma on korotuksen jälkeen 143 681 658 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä on 41 213 266. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja ne tulevat kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa tänään 14.10.2011. Optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Merkintähinta oli 11,28 euroa vähennettynä merkintähinnan määräytymisjakson (1.2. - 28.2.2009) alkamisen jälkeen päätetyillä osakekohtaisilla osingoilla. Tänä vuonna merkintähinta oli 8,79 euroa osakkeelta.

Nyt rekisteröityjen osakkeiden lisäksi Stockmannin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla hyväksyttiin kesäkuussa ja elokuussa 2011 yhteensä 693 081 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Merkintäoikeuttaan käytti tuolloin 17 766 Stockmannin kanta-asiakasta. Jäljellä olevilla vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla voi merkitä osakkeita vielä toukokuussa 2012.

Lisätietoja:
Saara Lifflander, lakimies, puh. (09) 121 3227.

www.stockmanngroup.fi

 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen