STOCKMANNIN PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2011: KATSAUS STRATEGIAAN JA LIIKETOIMINTOIHIN

Helsinki, Suomi, 2011-09-07 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 7.9.2011 klo 10:30 EET

Stockmann esittelee konsernin strategiaa ja päivitettyä tietoa liiketoiminnastaan tänään 7.9.2011 pääomamarkkinapäivässään Pietarissa, Venäjällä.

Stockmann on investoinut merkittävästi kilpailukykynsä parantamiseen viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 2007 yhtiö osti muotiketju Lindexin. Vuosien 2006 - 2010 välillä toteutettiin kaksi suurta rakennusprojektia: Helsingin keskustan tavaratalon uudistaminen ja laajentaminen sekä Nevsky Centre -ostoskeskuksen rakentaminen Pietariin, jonka mahdollisti tontin hankkiminen kaupungin keskustasta vuonna 2006.

Seuraavalla strategiakaudella 2012 - 2016 Stockmann-konserni keskittyy hyödyntämään täydellä teholla edellisten vuosien suuria investointejaan. Tavarataloryhmä keskittyy yksikkönsä kannattavuuden parantamiseen ja jatkaa Stockmann-brändin aseman vahvistamista kunkin toimintamaansa johtavana tavaratalona. Muotiketjut Lindex ja Seppälä jatkavat markkina-asemiensa parantamista ja laajentumista lähinnä niissä maissa, joissa ne toimivat jo nyt.

Tavoitteena positiivinen liikevoitto Venäjällä vuonna 2012

Stockmann on toiminut Venäjällä vuodesta 1989, jolloin Moskovassa avattiin ensimmäiset Stockmann-myymälät. Nykyään Stockmannilla on Venäjällä seitsemän tavarataloa, yksi ostoskeskus ja 83 muotiliikettä, ja 16 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuoden 2011 toisella neljänneksellä tuli tältä markkina-alueelta. Historiallisen investointiohjelman, Moskovan Smolenskaya-päätavaratalon äkillisen sulkemisen ja vuosien 2008 - 2009 talouskriisin johdosta Stockmannin toiminta Venäjällä on ollut tappiollista vuodesta 2007 lähtien ja tulee olemaan tappiollinen koko vuodelta 2011. Vuonna 2012 tavoitteena on positiivinen koko vuoden liikevoitto. Venäjän toiminnot ovat jatkossakin konsernin toiminnan keskiössä.

Investoinnit vuosina 2012 - 2014 poistoja pienemmät

Konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja jäävän koko vuoden arvioituja poistoja pienemmiksi. Tulevina vuosina investointien arvioidaan jäävän alle vuoden 2011 tason ja olevan vuosittain noin 50 - 60 miljoonaa euroa. Samaan aikaan poistojen arvioidaan olevan vuosittain 70 - 75 miljoonaa euroa. Pääomien käyttöön, varastojen määrään ja kuluihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Suunniteltuja investointiprojekteja tuleville vuosille ovat jo aiemmin julkistetut Tampereen ja Tapiolan tavaratalojen laajennukset ja uudistukset. Stockmann pitää myös mahdollisena muiden tavaratalojensa laajennuksia. Konsernin muotiketjut Lindex ja Seppälä jatkavat laajentumistaan. Vuosina 2012 ja 2013 avataan arviolta 15 - 20 uutta myymälää vuosittain.

Bestseller-franchising Venäjällä päättyy 31.12.2012 mennessä

Stockmann ja Bestseller A/S ovat päättäneet lopettaa franchising-yhteistyönsä Venäjällä viimeistään 31.12.2012. Bestseller-franchising-toiminnan lopettamisen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi Stockmann-konsernin tulokseen, ja lopetus mahdollistaa tavarataloryhmän keskittymisen omaan ydintoimintaansa. Bestseller-franchising on ollut Stockmannille tappiollista joka vuosi toiminnan alettua vuonna 2005.

Stockmannilla on tällä hetkellä 20 Bestsellerin myymälää Venäjällä. Bestseller ottaa vastuun maan myymälätoiminnasta franchising-sopimuksen loppuessa. Stockmann jatkaa tavarataloissaan pitkäaikaista yhteistyötään Bestsellerin kanssa.

Näkymät loppuvuodelle 2011 entisellään

Stockmann-konsernin näkymät vuodelle 2011 pysyvät muuttumattomina, mutta haastavan tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että yleisessä talouskehityksessä ei tapahdu merkittävää heikennystä loppuvuoden aikana. Stockmann-konserni arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan loppuvuoden aikana. Stockmannin arvion mukaan loppuvuoden 2011 ja erityisesti viimeisen vuosineljänneksen aikana liikevoitto tulee olemaan edellisvuotta parempi. Konsernin tavoitteena on, että koko vuoden liikevoitto on parempi kuin edellisenä vuonna.

Pääomamarkkinapäivän materiaalit
Stockmannin pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla 7.9.2011 noin klo 11.00 alkaen konsernin internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.fi. Materiaalit ovat englanninkielisiä.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801


www.stockmanngroup.fiSTOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Takaisin listaukseen