STOCKMANN OYJ ABP:N VUODEN 2008 KANTA-ASIAKASOPTIOITA KOSKEVAN ESITTEEN JULKISTUS

Helsinki, Suomi, 2011-05-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 2.5.2011 klo 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") on julkistanut vuoden 2008 kanta-asiakasoptioita koskevan esitteen. Kanta-asiakasoptioiden perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 1 248 739 kappaletta Stockmannin liikkeeseen laskemia uusia B-sarjan osakkeita.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen esite sekä sen ruotsinkielinen käännös ovat saatavilla 2.5.2011 alkaen Stockmannin internetsivuilla www.stockmanngroup.fi sekä järjestäjäpankkina toimivan Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan internetsivuilla www.handelsbanken.fi/stockmann. Esite on saatavilla myös osakkeiden merkintäpaikoista sekä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n vastaanotosta 2.5.2011 alkaen.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX
Keskeiset tiedotusvälineet


Tärkeä tiedote

Tämä tiedote on ainoastaan tiedottamista varten, eikä se ole direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosäännöksissä tarkoitettu esite (direktiivi yhdessä sen nojalla asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavien täytäntöönpanosäännösten kanssa "Esitedirektiivi"). Tässä tiedotteessa tarkoitetun osakeannin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on julkistamisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiselle. Tämä tiedote ei ole tarjous eikä kehotus Stockmannin arvopapereiden hankkimiseksi missään maassa.

Tämän tiedotteen jäljennöksiä ei saa levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Sveitsissä, Japanissa, Hongkongissa tai Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole osa tarjousta tai kehotusta hankkia tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä kyseisiä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti tai ellei käytettävissä ole poikkeusta kyseisen lain rekisteröintivaatimuksista. Stockmann ei aio rekisteröidä mitään osaa osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista.

Takaisin listaukseen