STOCKMANNIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Helsinki, Suomi, 2011-03-22 18:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2011 klo 19.00 EET

Helsingissä 22.3.2011 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa tilikaudelta 2010 osinkoa 0,82 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi yhtiökokouksessa pitämässään katsauksessa vuoden 2010 jäävän konsernin historiaan suuren investointivaiheen päätösvuotena. Viimeisen viiden vuoden investoinnit käyttöomaisuuteen ja muotiketju Lindexin yritysosto olivat yhteensä 1,6 miljardia euroa. Penttilän mukaan investoinneilla parannettiin Stockmannin tulevaisuuden kilpailuedellytyksiä.

Yksi merkittävimmistä viime vuosien investoinneista oli Helsingin keskustan tavaratalon laajennus- ja uudistusprojekti, joka käynnistyi vuonna 2002 ja valmistui marraskuussa 2010. Hankkeen valmistumisen jälkeen tavaratalon suhteellisen myynnin kehitys on noussut Stockmannin Suomen tavaratalojen kärkeen.

Pietariin omalle tontille marraskuussa 2010 valmistunut Nevsky Centre –kauppakeskus oli kasvuinvestointi, jonka käypä arvo on Penttilän arvion mukaan kasvanut merkittävästi kauppakeskuksen avauduttua.

Vuonna 2007 ostettu Lindex toi konsernin liikevoitosta lähes 60 % vuonna 2010. Lindexillä on erinomaiset edellytykset jatkaa kansainvälistymistään, ja muotiketjun uusimmalla markkina-alueella Puolassa avattiin ensimmäinen myymälä maaliskuussa 2011. Myös Seppälä on investoinut myymäläverkon laajentamiseen erityisesti Venäjällä.

Investoinneista ja avauksia edeltäneistä pre-opening -kuluista (noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2010) huolimatta tuloskehityksen suunta saatiin vuonna 2010 nousuun. Kansainvälinen finanssikriisi sai kuitenkin strategisiin suunnitelmiin kahden vuoden siirtymän eteenpäin. Finanssikriisi ei ole ohi, vaan nopeat ja odottamattomat käänteet markkinoilla sekä viimeaikaiset tapahtumat maailmalla voivat vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen. Stockmann arvioi liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuonna 2011. Vuoden ensimmäinen neljännes tulee aikaisemmin annetun tulosennusteen mukaisesti olemaan tappiollinen normaalista kausivaihtelusta johtuen. Toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin konsernilla on Penttilän mukaan hyvät mahdollisuudet liikevoiton parantamiseen.

Vuonna 2011 ja lähivuosina investoinnit tulevat olemaan merkittävästi alhaisemmalla tasolla kuin viimeisen viiden vuoden aikana. Maaliskuun 2011 lopussa avataan uusi Stockmann-tavaratalo Jekaterinburgissa Venäjällä. Tulevien vuosien investointikohteita ovat muun muassa laajennus- ja perusparannukset Tampereen, Tapiolan, Tallinnan, Turun ja Riian tavarataloissa, tavaratalojen toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen sekä Lindex- ja Seppälä-muotiketjujen laajentuminen. Lisäksi Penttilän mukaan uuden tavaratalon avaaminen Moskovan keskustaan on myös mahdollista, jos sopiva kauppapaikka löydettäisiin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2010 maksetaan 0,82 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 8.4.2011 niille osakkeenomistajille, jotka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 25.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Erkki Etola, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederberg, ministeri Christoffer Taxell ja filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen sekä uutena jäsenenä Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:n toimitusjohtaja Dag Wallgren. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja toimitusjohtaja Dag Wallgrenin.


Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801

www.stockmanngroup.fi

 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen