KUTSU STOCKMANN OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 17.11.2004 klo 9.00

KUTSU STOCKMANN OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8. päivänä joulukuuta 2004 klo 12.00 Finlandia-talon kongressisiivessä, (Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki). Ennakkoilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittautua kokoukseen, johon ilmoittautuminen alkaa kello 10.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Ylimääräinen osingonjako Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 30.03.2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen ylimääräiseksi osingoksi, osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 13.12.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen osingon maksupäivä on 20.12.2004.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo- osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallituksen ehdotus on osakkeenomistajien nähtävänä 29.11.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Aleksanterinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki (Christina Harjunpää). Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 26.11.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 3.12.2004.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli merkitty yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 3.12.2004 kello 16.00 mennessä puhelimitse numeroon (09) 121 2300 tai sähköpostitse yhtiokokous@stockmann.fi. Mikäli kokouksen osanottaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla, pyydämme ystävällisesti toimittamaan yksilöidyt valtakirjat viimeistään 7.12.2004 osoitteella Stockmann Oyj Abp, Petra Laakso, PL 147, 00381 Helsinki.

Helsingissä, marraskuun 15. päivänä 2004

HALLITUS

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen