STOCKMANNILTA 1,00 EURON LISÄOSINKO

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.11.2004 klo 12.00

STOCKMANNILTA 1,00 EURON LISÄOSINKO

Stockmann jakaa 1,00 euron suuruisen ylimääräisen osingon osakkeelta. Hobby Hallia kehitetään osana Stockmann-konsernia. Hobby Hallin toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Raija Saari.

Stockmannin hallitus esittää joulukuun 8. päiväksi kokoon kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan keväällä maksetun 1,35 (0,90 + 0,45) euron osingon lisäksi ylimääräisenä osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Maksettavaksi esitetyn osingon kokonaismäärä on 52,8 miljoonaa euroa. Hallitus perustelee esitystään yhtiön hyvällä tuloskehityksellä, vahvalla rahoitusasemalla ja korkealla omavaraisuusasteella sekä aikaisempien vuosien käyttämättömillä veroylijäämillä.

Hallituksen aikaisemmin julkistaman strategisen linjanvedon seurauksena konsernissa on syksyn aikana selvitetty Hobby Hallin kehittämisvaihtoehtoja. Tämän selvitystyön tuloksena Hobby Hallin kehittämistä on päätetty jatkaa osana Stockmann-konsernia. Hobby Hallin toimintaa on voimakkaasti tervehdytetty viimeisen vuoden aikana, ja toiminnan tuloksen odotetaan kääntyvän nousuun loppuvuoden aikana. Hobby Hallin myyminen ei hallituksen arvion mukaan ole tällä hetkellä Stockmannia tyydyttävillä ehdoilla realistinen vaihtoehto.

Hobby Hallin uudeksi toimitusjohtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi on tästä päivästä alkaen nimitetty KTM Raija Saari. Hän on viimeksi toiminut Tiimari Oy:n ostojohtajana ja tätä ennen mm. Stockmannin tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen ostopäällikkönä.

Hobby Hallin nykyinen toimitusjohtaja, Stockmann-konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies Henri Bucht siirtyy erityistehtäviin ja lopettaa yhtiön palveluksessa 30.6.2005. Toimitusjohtajan varamieheksi on nimitetty tästä päivästä 15.11.2004 lukien konsernin varatoimitusjohtaja, tavarataloryhmän johtaja Jukka Hienonen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen