STOCKMANN-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KESÄKUUSSA 2010

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 9.7.2010 klo 11.25

STOCKMANN-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KESÄKUUSSA 2010

Kesäkuussa Stockmann-konsernin liikevaihto (ilman ALV:tä) ilman Hobby Hallin lopetettua ulkomaiden liiketoimintaa oli 137,4 miljoonaa euroa, joka oli 5,2 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Hobby Hall on ollut vuoden 2010 alusta lähtien osa tavarataloryhmää. Tavarataloryhmän liikevaihto sisältää Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia, 1,8 prosenttia Suomessa ja 0,4 prosenttia ulkomailla. Liikevaihto pieneni Baltian tavarataloissa mutta kasvoi 9 prosenttia Venäjällä.

Lindexin liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia. Liikevaihto pieneni 5,1 prosenttia Suomessa ja kasvoi 14,0 prosenttia ulkomailla. Kehitys Venäjän ja Tsekin uusilla markkinoilla oli erityisen vahva.

Seppälän liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia. Suomessa ja Baltiassa liikevaihto oli viime vuoden kesäkuun tasolla ja Venäjällä se kasvoi 22 prosenttia.

Kaikkien liiketoimintayksiköiden terveiden varastotasojen ansiosta kesän alennuskampanjat olivat pienemmät ja ne aloitettiin myöhemmin kuin vuonna 2009. Toisaalta myöhäisempi kouluvuoden päättyminen kasvatti liikevaihtoa kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Kesäkuun liikevaihto (ilman ALV:tä)

--------------------------------------------------------------------------------

||kesäkuu|tammi-kesäkuu|tammi- |
|||| joulukuu |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|| 2010 | 2009| muuto | 2010| 2009| muutos |2009 |
||||s |Me |Me |pros. |Me |
||Me |Me | pros. |||10/09 ||
|||| 10/09 |||||
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaratalo-| 56,3 |55,4 |1,8 |375,2 |362,8 |3,4 |785,8 |
| ryhmä Suomi||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaratalo-| 15,7 |15,6 |0,4 |116,3 |110,9 |4,9 |235,8 |
| ryhmä ulkomaat ||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaratalo-| 72,1 |71,0 |1,5 |491,5 |473,7 |3,8 |1 021,5 |
| ryhmä yhteensä ||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex Suomi|6,0 |6,4 |-5,1 |30,9 |29,9 |3,1 |65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex| 46,2 |40,6 |14,0 |232,8 |205,1 |13,5 |461,3 |
| ulkomaat||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex| 52,3 |46,9 |11,4 |263,7 |235,1 |12,2 |527,0 |
| yhteensä||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä Suomi|8,7 |8,8 |-1,6 |45,0 |43,5 |3,5 |94,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|4,3 |3,8 |12,7 |23,5 |20,9 |12,4 |45,2 |
| ulkomaat||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä| 13,0 |12,7 |2,7 |68,5 |64,4 |6,4 |139,5 |
| yhteensä||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt +|0,0 |0,0 ||0,3 |0,3 ||0,6 |
| muut||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi yhteensä | 71,1 |70,6 |0,7 |451,3 |436,5 |3,4 |946,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat| 66,3 |60,0 |10,4 |372,7 |336,9 |10,6 |742,2 |
| yhteensä||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann| 137, | 130,7 |5,2 |824,0 |773,5 |6,5 |1 688,6 |
| yhteensä,|4 |||||||
| jatkuvat||||||||
| toiminnot||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Suljetut|0,0 |1,4 ||0,0 |9,4 ||9,9 |
| toiminnot:||||||||
| Hobby Hall||||||||
| ulkomaat||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann| 137, | 132,1 |4,1 |824,0 |782,9 |5,2 |1 698,5 |
| yhteensä|4 |||||||
--------------------------------------------------------------------------------

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen