STOCKMANN OYJ ABP:N 2010A-OPTIO-OIKEUKSIEN OSAKEMERKINTÄHINTA, JAKAMINEN JA MARKKINA-ARVO

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 28.4.2010 klo 8.00

STOCKMANN OYJ ABP:N 2010A-OPTIO-OIKEUKSIEN OSAKEMERKINTÄHINTA, JAKAMINEN JA MARKKINA-ARVO

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2010 optio-oikeuksien antamisesta Stockmann-konsernin avainhenkilöille. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeen merkintähinta 2010A-optio-oikeudella on B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.2.—28.2.2010 lisättynä vähintään 10 prosentilla. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot.

2010A-optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä 500 000 Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.3.2013—31.3.2015. Yhtiön osakepääoma voi 2010A-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintöjen seurauksena nousta enintään 1 000 000 eurolla. Kokouksessaan 27.4.2010 yhtiön hallitus päätti jakaa yhteensä 484 000 optio-oikeutta 2010A, joiden merkintähinta on edellä mainittu helmikuun 2010 painotettu keskikurssi lisättynä 20 prosentilla eli 26,41 euroa osakkeelta. Huhtikuussa maksetun osingon vähentämisen jälkeen merkintähinta on 25,69 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet optio-oikeudet 2010A jäävät yhtiön haltuun. Osaan jaetuista optio-oikeuksista 2010A liittyy velvoite omistaa yhtiön osakkeita.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain keväällä 2010, 2011 ja 2012. Optio-oikeuksien jakamiseen voi liittyä erityisiä ehtoja, jotka voivat koskea avainhenkilön osakeomistusta tai yhtiön taloudellista menestystä. Järjestelmän kohderyhmä on noin 50 henkilöä. Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat ohjelman kohderyhmään.

Yhden 2010A-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 8,55 euroa/optio-oikeus. Jaettujen 2010A-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 27,28 euroa, osakkeen merkintähinta 25,69 euroa, riskitön korko 1,96 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika viisi vuotta ja volatiliteetti 29 prosenttia.

Optio-oikeuksiin 2010 liittyy konsernin johtoryhmän jäseniä koskeva optiotuottoon sidottu osakeomistusvelvoite. Konsernin johtoryhmän jäsenen on hankittava yhtiön B-osakkeita 25 prosentilla optio-oikeuksista mahdollisesti saatavasta bruttotulosta ja omistettava nämä osakkeet, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo vastaa hänen bruttovuosipalkkaansa.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.stockmann.com.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen