LAURI VEIJALAINEN NIMITETTY STOCKMANN-KONSERNIN ULKOMAANTOIMINTOJEN KEHITYSJOHTAJAKSI

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 19.3.2010 klo 9.00

LAURI VEIJALAINEN NIMITETTY STOCKMANN-KONSERNIN ULKOMAANTOIMINTOJEN KEHITYSJOHTAJAKSI

Stockmann-konsernin uudeksi ulkomaantoimintojen kehitysjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 1.8.2010 alkaen IKEA:n Venäjän ja IVY-maiden talousjohtaja Lauri Veijalainen. Nykyinen ulkomaantoimintojen kehitysjohtaja Jussi Kuutsa siirtyy 1.8.2010 SRV-konsernin Venäjän maajohtajaksi. Veijalaisella on pitkäaikainen kokemus ja laaja-alainen tuntemus toiminnasta Venäjän markkinoilla. Hän on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut Skanskan Moskovan yksikön talous- ja hallintojohtajana.

Stockmann-konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu vastuu konsernin hallinnosta Venäjällä sekä liikepaikkahankintojen koordinointi konsernin eri liiketoimintayksiköiden välillä. Veijalainen raportoi Stockmannin toimitusjohtajalle Hannu Penttilälle.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen