ILMOITUS STOCKMANN OYJ ABP:N OSAKKEENOMISTAJILLE TYTÄRYHTIÖSULAUTUMISESTA

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 3.3.2010 klo 9.00

ILMOITUS STOCKMANN OYJ ABP:N OSAKKEENOMISTAJILLE TYTÄRYHTIÖSULAUTUMISESTA

Stockmann Oyj Abp (Y-tunnus: 0114162-2) ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Oy Hobby Hall Ab (Y-tunnus: 0195576-5) ovat allekirjoittaneet 11.2.2010 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Oy Hobby Hall Ab sulautuu emoyhtiöönsä Stockmann Oyj Abp:hen. Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin 19.2.2010.

Sulautumissuunnitelman mukaan tytäryhtiö Oy Hobby Hall Ab:n varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:lle. Sulautumisessa ei suoriteta vastiketta, koska emoyhtiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. Sulautuminen ei aiheuta muutosta Stockmann Oyj Abp:n yhtiöjärjestykseen. Sulautumisen tavoitteena on organisaatiorakenteen selkeyttäminen, liiketoiminnan tehostaminen ja hallinnollisten kustannusten vähentäminen. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2010. Hyväksytyn tilintarkastajan (KHT-yhteisö KPMG Oy / KHT Henrik Holmbom) antaman lausunnon mukaan sulautuminen ei ole omiaan vaarantamaan Stockmann Oyj Abp:n nykyisten velkojen maksua.

Sulautumissuunnitelma liitteineen ja osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 11 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä tästä päivästä lähtien Stockmann Oyj Abp:n internet-sivuilla www.stockmann.com sekä osoitteessa Aleksanterinkatu 52 B, Helsinki. Jäljennökset näistä asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle (tiedustelut puhelimitse 09 121 3227 tai sähköpostitse saara.lifflander@stockmann.com).

Jos Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään viisi (5) prosenttia yhtiön osakkeista, esittävät kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta kirjallisen vaatimuksen siitä, että sulautumisesta on päätettävä yhtiökokouksessa, kutsutaan ylimääräinen yhtiökokous osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle. Vaatimus on toimitettava Stockmann Oyj Abp:lle kirjallisesti osoitteella: Stockmann Oyj Abp, Lakiasiainosasto, PL 220, 00101 Helsinki.

Helsinki, maaliskuun 3. päivänä 2010

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen