STOCKMANN-KONSERNIN JOULUKUUN 2009 ALUSTAVA MYYNTI

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 8.1.2010 klo 9.00

STOCKMANN-KONSERNIN JOULUKUUN 2009 ALUSTAVA MYYNTI

Stockmann-konsernin alustava myynti ilman Hobby Hallin lopetettua ulkomaiden liiketoimintaa oli joulukuussa 246,8 miljoonaa euroa, joka oli 0,5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Tavarataloryhmän myynti pieneni 3,7 prosenttia. Suomessa liikevaihto ilman arvonlisäveroa, joka ruoan osalta laski lokakuussa 17 prosentista 12 prosenttiin, pieneni yhden prosentin. Baltian maissa jatkuvan heikon myyntikehityksen vuoksi myynti ulkomailla pieneni 7,0 prosenttia. Venäjän tavaratalojen euromääräinen myynti kasvoi 10,6 prosenttia. Venäjällä on yksi tavaratalo enemmän kuin joulukuussa 2008.

Lindexin myynti kasvoi 12,5 prosenttia. Myynti kasvoi Suomessa 11,5 prosenttia ja ulkomailla 12,7 prosenttia. Myynti kasvoi kaikilla markkina- alueilla Latviaa lukuun ottamatta.

Seppälän myynti pieneni 5,3 prosenttia. Myynti pieneni Suomessa 2,5 prosenttia ja ulkomailla 12,7 prosenttia. Baltian maissa myynnin kehitys oli edelleen heikkoa.

Hobby Hallin myynti pieneni Suomessa 8,8 prosenttia.

Stockmann-konsernin vuoden 2009 alustava myynti ilman Hobby Hallin lopetettua ulkomaiden liiketoimintaa oli 2 036,0 miljoonaa euroa, joka oli 8,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008 myynti.

Konsernin euromääräiseen myyntiin vuoden aikana vaikuttivat selvästi Venäjän ruplan sekä Ruotsin ja Norjan kruunujen heikentyminen. Valuuttakurssimuutokset heikensivät konsernin euromääräistä myyntiä erityisesti kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Stockmann-konsernin myynti pieneni voimakkaasti kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta viimeisen neljänneksen myynti oli lähellä vuoden 2008 tasoa.

Globaalilla talouden taantumalla oli suurin vaikutus Baltian vähittäiskauppaan. Kaikista Stockmannin yksiköistä Lindex suoriutui parhaiten ja pystyi kasvattamaan myyntiään ja markkinaosuuttaan kaikilla päämarkkina-alueillaan.

Stockmann-konserni julkistaa vuoden 2009 lopullisen myynnin tilinpäätöstietojen julkaisemisen yhteydessä 12.2.2010.

Joulukuun myynti

joulukuutammi-joulukuu
muutosmuutos
20092008pros.20092008pros.
MeMe09/08MeMe09/08
Tavarataloryhmä105,2108,1-2,7791,9868,5-8,8
Suomi Tavarataloryhmä 30,3 32,6 -7,0 276,0 350,4 -21,3 ulkomaat Tavarataloryhmä 135,5 140,7 -3,7 1 067,9 1 218,9 -12,4 yhteensä
Lindex Suomi9,38,311,580,277,14,1
Lindex ulkomaat68,761,012,7575,3595,5-3,4
Lindex yhteensä78,069,312,5655,5672,5-2,5
Hobby Hall Suomi13,414,6-8,8144,3157,4-8,4
Seppälä Suomi14,815,2-2,5114,9121,1-5,1
Seppälä ulkomaat5,05,8-12,753,361,5-13,4
Seppälä yhteensä19,921,0-5,3168,2182,6-7,9
Kiinteistöt + muut0,10,15,00,20,8-79,7
Suomi yhteensä142,7146,3-2,51 131,41 224,8-7,6
Ulkomaat yhteensä104,099,34,8904,51 007,4-10,2
Stockmann yhteensä, 246,8245,70,52 036,02 232,2-8,8
jatkuvat toiminnot Lopetetut 0,0 2,3 -100,1 11,6 33,6 -65,3 toiminnot: Hobby Hall ulkomaat Stockmann yhteensä 246,8 248,0 -0,5 2 047,6 2 265,8 -9,6

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen