STOCKMANN MYY HALLUSSAAN OLEVAT OMAT OSAKKEET

STOCKMANN Oyj Abp Muutokset omien osakkeiden omistuksessa 3.6.2009 klo 16.30

STOCKMANN MYY HALLUSSAAN OLEVAT OMAT OSAKKEET

Stockmannin hallitus päätti tänään yhtiökokoukselta 20.3.2007 saamansa valtuutuksen nojalla luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita seuraavilla ehdoilla:

1. Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on 336.528 B-sarjan osaketta;

2. Osakkeet luovutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhdellä tai useammalla sopimuskaupalla arvopaperinvälittäjän hankkimille sijoittajille;

3. Osakkeista maksettava hinta on yhtiön osakkeen käypä arvo, joka määräytyy julkisessa kaupankäynnissä osakkeen pörssikurssin ja pankkiiriliikkeen hankkimien tarjousten perusteella; ja

4. Osakkeet maksetaan pörssikaupan selvitykseen soveltuvien sääntöjen mukaisesti.

Osakkeista saatava kauppahinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet luovutetaan osana yhtiön aikaisemmin julkistamaa pääoman vapauttamisohjelmaa. Omien osakkeiden luovuttamiselle osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen