STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI HELMIKUUSSA 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 13.3.2009 klo 9.00

STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI HELMIKUUSSA 2009

Stockmann-konsernin euromääräinen myynti helmikuussa oli 132,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua edellisestä vuodesta 18 prosenttia. Myynnin voimakkaan vähenemisen syitä olivat suhdannetilanteen muutoksen lisäksi erittäin vahva myynnin kasvu vertailukuukautena helmikuussa 2008, Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä Venäjän ruplan heikentyminen ja yksi kauppapäivä vähemmän kuin karkausvuonna 2008. Helmikuussa 2008 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 58 prosenttia; mm. tavaratalojen myynti kasvoi 42 prosenttia Baltian maissa ja 33 prosenttia Venäjällä.

Tavarataloryhmän myynti väheni 20 prosenttia helmikuussa 2009, Suomessa 13 prosenttia ja ulkomailla 37 prosenttia. Venäjän tavaratalojen vertailukelpoinen ruplamääräinen myynti väheni 2 prosenttia. Euromääräinen kokonaismyynti väheni 44 prosenttia. Smolenskajan tavaratalon sulkeminen toukokuussa 2008 vuokranantajien laittoman toiminnan seurauksena vaikuttaa vieläkin vertailuun. Helmikuun 13. päivänä avattiin Moskovan Metropolis- kauppakeskuksessa uusi tavaratalo. Baltian tavaratalojen myynti pieneni voimakkaasti verrattuna vuoden 2008 korkeisiin myyntilukuihin.

Lindexin myynti laski paikallisissa valuutoissa 4 prosenttia ja euromääräinen myynti 18 prosenttia. Suomessa myynti pieneni 13 prosenttia ja ulkomailla 19 prosenttia.

Seppälän euromääräinen myynti pieneni 7 prosenttia, Suomessa 5 prosenttia ja ulkomailla 12 prosenttia. Venäjällä Seppälän ruplamääräinen myynti kasvoi 19 prosenttia.

Hobby Hallin myynti pieneni 15 prosenttia; Suomessa 10 prosenttia ja ulkomailla 37 prosenttia.

Helmikuun myynti

helmikuu tammi-helmikuu tammi- joulukuu

muutosmuutos
20092008pros.20092008pros.2008
MeMe09/08MeMe09/08Me
Tavarataloryhmä56,464,6-12,8112,5128,2-12,2868,5
Suomi Tavarataloryhmä 17,3 27,5 -36,9 42,1 60,0 -29,9 350,4 ulkomaat Tavarataloryhmä 73,7 92,1 -20,0 154,5 188,2 -17,9 1 218,9 yhteensä
Lindex Suomi4,34,9-12,79,710,6-8,777,1
Lindex ulkomaat31,639,1-19,168,180,4-15,4595,5
Lindex yhteensä35,944,0-18,477,891,0-14,6672,5
Hobby Hall Suomi11,612,9-10,223,827,0-11,7157,4
Hobby Hall ulkomaat1,93,0-37,03,95,9-35,033,6
Hobby Hall yhteensä13,415,8-15,227,732,9-15,9191,0
Seppälä Suomi6,77,1-4,915,716,2-2,8121,1
Seppälä ulkomaat3,23,6-12,27,78,2-6,961,5
Seppälä yhteensä9,910,7-7,423,424,4-4,2182,6
Kiinteistöt + muut0,00,1-87,20,00,1-83,00,8
Suomi yhteensä79,089,6-11,9161,7182,1-11,21 224,8
Ulkomaat yhteensä54,073,1-26,2121,6154,6-21,31 041,0
Stockmann yhteensä132,9162,7-18,3283,4336,7-15,82 265,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen